Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2494. Odlok o ugotovitvi prenehanja učinkovanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana z dnem 1. 1. 2018 v delu, ki se nanaša na upravljanje s sredstvi ustanovitelja, stran 8103.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in v skladu z 8. ter 17. členom Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 5. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o ugotovitvi prenehanja učinkovanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana z dnem 1. 1. 2018 v delu, ki se nanaša na upravljanje s sredstvi ustanovitelja 
1. člen 
Občina Sežana (v nadaljevanju tudi: ustanovitelj) ugotavlja, da je pri javnem zavodu Visokošolsko središče Sežana z matično številko 2047861000, katerega edini ustanovitelj je Občina Sežana, na podlagi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana v Visokošolsko središče Sežana d.o.o. prišlo do izvedbe preoblikovanja javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo, in sicer po stanju premoženja in obveznosti javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana na dan 31. 12. 2017 (obračunski dan preoblikovanja).
Na podlagi preoblikovanja je družba z omejeno odgovornostjo pridobila čisto premoženje javnega zavoda, ki ga je predstavljal presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2017, ni pa pridobila sredstev ustanovitelja, ki jih je v upravljanje zavoda prenesel ustanovitelj (sredstva v upravljanju), pač pa so ta sredstva ostala v ustanoviteljevi lasti. Upoštevaje obračunski dan preoblikovanja, se od dne 1. 1. 2018 dalje pravice in obveznosti, ki jih prevzema in pridobiva preoblikovani subjekt, štejejo za prevzete in pridobljene v korist družbe z omejeno odgovornostjo.
2. člen 
Glede na ugotovitve iz 1. člena tega odloka Občinski svet Občine Sežana podaja ugotovitev, da se z učinkom od dne 1. 1. 2018 sredstva, s katerimi je na podlagi 21. in 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana (Uradni list RS, št. 94/11, 101/15 in 6/16 – popravek) ter na njegovi podlagi sprejetih izvedbenih dokumentov upravljal Javni zavod Visokošolsko središče Sežana, prenesejo nazaj Občini Sežana kot ustanoviteljici.
Navedeno narekuje tudi ugotovitev, da se zadevna člena navedenega odloka in vsi na njuni podlagi sprejeti dokumenti, na podlagi katerih je bilo javnemu zavodu omogočeno upravljanje s temi sredstvi, od dne 1. 1. 2018 dalje ne uporabljajo.
3. člen 
Finančna služba Občine Sežana poskrbi za ustrezno obravnavo računovodskih postavk skladno z ugotovitvami v tem odloku in veljavnimi predpisi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2018-8
Sežana, dne 5. julija 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost