Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka, stran 8073.

  
Na podlagi 49.d in 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl. US: U-I-136/07-13, 40/12), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 22. redni seji dne 21. 6. 2018 na predlog župana sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka (Uradni list RS, št. 91/99, 90/13) se spremeni 16. člen tako, da se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja naloge upravljanja s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2018
Pivka, dne 21. junija 2018
 
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost