Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka, stran 8073.

  
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 6. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13), 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka (Uradni list RS, št. 91/99 in 90/13) je Občinski svet Občine Pivka na 22. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka 
1. člen 
Spremeni se 3. člen Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka (Uradni list RS, št. 69/02) (v nadaljevanju odlok) tako, da se za besedo »kot« doda beseda »nesamostojna«.
2. člen 
Spremeni se 4. člen tako da glasi:
»Režijski obrat Občine Pivka upravlja s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.«
3. člen 
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se besedilo »odgovorna oseba za komunalno področje v občinski upravi, ki« zamenja z besedilom »oseba, ki opravlja naloge Vodje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in«.
4. člen 
Spremeni se 7. člen tako da glasi:
»Stroški režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– sredstev donacij in sponzorstev,
– sredstev razpisov in iz projektov,
– sredstev državnega proračuna.«.
5. člen 
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se besedilo »kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske javne službe« zamenja z besedilom »skladno z veljavnimi predpisi«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2018
Pivka, dne 21. junija 2018
 
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost