Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2195. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarješke Toplice, stran 7111.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 30. redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Šmarješke Toplice zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Šmarješke Toplice, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 EUR,
– za območje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.
V kolikor dejanski stroški lokacijske preveritve presežejo navedene zneske, lahko občina obračuna investitorju celoten presežek stroškov.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0010/2018-3
Šmarjeta, dne 20. junija 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost