Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2188. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica, stran 7097.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 28. redni seji dne 20. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16, 66/16 in 58/17) se peti odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 9. točke prvega odstavka 4. člena.«.
2. člen 
V 11. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe iz 8. in 10. točke prvega odstavka 4. člena in iz 5. člena tega odloka.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-7
Ivančna Gorica, dne 20. junija 2018
 
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti