Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2026. Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok, stran 6323.

  
Na podlagi 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Loški Potok(Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 19. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Loški Potok 
1. člen 
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Loški Potok.
2. člen 
(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 1,60 eura.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne pobirati 1. januarja 2019.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 110/13).
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. junija 2018.
Št. 007-0001/2018
Hrib - Loški Potok, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost