Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1117. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3778.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15), ter 16. in 92. člena Statuta Občina Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 20. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka sprejme sklep, da se ukine status:
– grajeno javno dobro lokalnega pomena – odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka na nepremičnini s parc. št. 4384/7 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak: parcela 2501 4384/7) ter pri njej vpiše lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična št.: 5883563000 do celote (do 1/1).
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-20/2018
Pivka, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.