Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1115. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka, stran 3771.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 20. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije, in
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
135091
135081
Bač – Zagorje
R2 404
1.424
V
2.271 – Ilirska Bistrica
2
315011
G1 6
Nova Sušica – Dolnja Košana – Gornja Košana
R3 622
5.617
V
 
3
315021
R3 622
Neverke – Dolnja Košana
315011
1.151
V
 
4
315031
R2 404
Pivka – Klenik – Palčje
315081
4.459
V
 
5
315041
R3 622
Neverke – glavna povezava skozi naselje I
315042
700
V
 
6
315042
315041
Neverke – glavna povezava skozi naselje II
315011
400
V
 
7
315051
G1 6
Šmihel – Narin
816645
2.339
V
 
8
315061
G1 6
Pivka – Velika Pristava – Šmihel
315051
1.921
V
 
9
315062
315051
Šmihel – Nadanje selo – Mala Pristava
G1 6
2.244
V
 
10
315071
R2 404
Zagorje – Šilentabor
816071
2.359
V
 
11
315081
R2 404
Parje – Palčje – Juršče
815941
7.332
V
 
12
315121
R2 404
Pivka – Trnje
815598
2.293
V
 
13
315131
R2 405
Buje – Suhorje – Ostrožno Brdo
135011
5.770
V
1.974 – Ilirska Bistrica
14
321281
321251
Prestranek – Koče – Slavina – Selce
G1 6
560
V
3.165 – Postojna
V…vsa vozila
SKUPAJ:
38.569 m
5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka 
v sosednji občini [m]
1
315231
G1 6
Prečna ulica – Kolodvorska cesta
G1 6
341
V
2
315261
G1 6
Pod Zavrtnice
G1 6
518
V
3
315291
G1 6
Radohovska pot
R2 404
812
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
1.671 m
6. člen 
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka 
v sosednji občini [m]
1
315201
G1 6
Vilharjeva ulica – povezava mimo 
HŠ 44
315201
829
V
2
315202
315201
Vilharjeva ulica 19
HŠ 19
80
V
3
315211
315201
Levstikova ulica – povezava mimo HŠ 4
315201
187
V
4
315221
315201
Murnova ulica – povezava mimo HŠ 7
315201
213
V
5
315281
315261
Ulica 27. aprila – povezava mimo 
HŠ 13
816021
219
V
6
315301
R2 404
Pod Primožem – povezava mimo 
HŠ 21
315301
502
V
7
315331
G1 6
Kosovelova ulica 6
HŠ NH
271
V
8
315341
G1 6
Pod Kerinom 4a
p. 4012/2
217
V
9
315441
315201
Kettejeva ulica – povezava mimo HŠ 5
315201
209
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
2.727 m
7. člen
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka 
v sosednji občini [m]
1
562211
315131
Buje – Kozjane
562221
1.808
V
2.022 – Divača
2
815211
321281
Selce 35
GC
575
V
3
815212
815211
Selce – povezava za igriščem I
815213
53
V
4
815213
815212
Selce – povezava za igriščem II
G1 6
80
V
5
815214
815211
Selce – povezava mimo HŠ 52
815215
181
V
6
815215
815211
Selce – povezava mimo HŠ 51
G1 6
364
V
7
815216
815215
Selce 42
HŠ 42
48
V
8
815217
815215
Selce 39
HŠ 39
46
V
9
815218
815214
Selce 54a
HŠ 54a
77
V
10
815219
321281
Selce 2
razcep
255
V
11
815221
321281
Selce – nadvoz nad železnico
nadvoz
184
V
12
815222
815221
Selce 70
HŠ 70
140
V
13
815223
815221
Selce 73
p. 247/13
189
V
14
815311
R3 622
R3 622 – Volče
815312
1.576
V
15
815312
815311
Volče 21
HŠ 21
242
V
16
815313
815312
Volče – cerkev Sv. Petra
cerkev
142
V
17
815314
815311
Volče 7
HŠ 7
61
V
18
815315
815316
Volče 14a
razcep
78
V
19
815316
815311
Volče 11
GC
84
V
20
815317
815312
Volče 18
HŠ 18
37
V
21
815321
315011
Gornja Košana – Čepno
815322
1.366
V
22
815322
815321
Čepno – povezava mimo HŠ 30
815324
306
V
23
815323
815324
Čepno – povezava mimo HŠ 15
815322
98
V
24
815324
815321
Čepno 26
HŠ 26
363
V
25
815325
815323
Čepno – povezava mimo HŠ 20
815324
72
V
26
815326
815321
Gornja Košana – R3 622
R3 622
406
V
27
815327
315011
ŽP Košana
ŽP
151
V
28
815328
815324
Čepno 9
HŠ 9
46
V
29
815411
G1 6
Petelinje – Gradec
815412
763
V
30
815412
815411
Gradec – povezava mimo HŠ 3
815413
218
V
31
815413
815411
Gradec – povezava mimo HŠ 17
815412
261
V
32
815414
815413
Gradec 12
p. 1829/3
100
V
33
815415
815411
Gradec 10
HŠ 10
380
V
34
815416
815412
Gradec 8
HŠ 8
42
V
35
815421
G1 6
Petelinje – Slovenska vas
GC
2.214
V
36
815422
815421
Slovenska vas – mimo HŠ 10
GC
64
V
37
815441
G1 6
Petelinje 74
HŠ 74
275
V
38
815451
G1 6
Petelinje 98
HŠ 98
272
V
39
815452
815451
Petelinje 83
HŠ 83
124
V
40
815461
815421
Petelinje 33
HŠ 33
87
V
41
815471
G1 6
Petelinje 2b
p. 659
115
V
42
815591
315121
Trnje 91
HŠ 91
459
V
43
815592
815591
Trnje 85
HŠ 85
183
V
44
815593
815591
Trnje 74
HŠ 74
97
V
45
815594
315121
Trnje 1
p. 1990/4
166
V
46
815595
815597
Trnje 23
HŠ 23
125
V
47
815597
315121
Trnje 31
HŠ 31
134
V
48
815598
315121
Trnje 104
GC
540
V
49
815599
815598
Trnje 108
HŠ 108
168
V
50
815601
816518
Trnje – pokopališče
p. 1298/2
493
V
51
815602
815601
Trnje – cerkev Sv. Trojice
cerkev
112
V
52
815701
R2 405
Buje 17
HŠ 17
999
V
53
815703
815701
Buje 15
HŠ 15
75
V
54
815704
815701
Buje – povezava mimo HŠ 5
815701
117
V
55
815711
315131
Suhorje – cerkev Sv. Miklavža
cerkev
82
V
56
815712
315131
Suhorje 10
HŠ 10
63
V
57
815713
315131
Suhorje 21
HŠ 21
73
V
58
815714
315131
Suhorje – povezava mimo HŠ 38
315131
87
V
59
815715
315131
Suhorje – igrišče – LC
315131
134
V
60
815811
R2 404
Parje – povezava mimo HŠ 11
R2 404
198
V
61
815812
815811
Parje 8
razcep
55
V
62
815813
815811
Parje 14
p. 11/2
27
V
63
815814
815811
Parje – povezava mimo HŠ 18
R2 404
67
V
64
815821
R2 404
Parje 23
razcep
61
V
65
815831
R2 404
Parje 35
HŠ 35
287
V
66
815921
315081
Juršče – pokopališče
pokopališče
180
V
67
815922
815941
Juršče 101
razcep
182
V
68
815923
315081
Juršče 18a
HŠ 18a
29
V
69
815931
315081
Juršče – povezava mimo HŠ 24
815941
465
V
70
815932
815931
Juršče – povezava mimo HŠ 36
815933
188
V
71
815933
315081
Juršče – obračališče
315081
54
V
72
815934
815931
Juršče 22
HŠ 22
36
V
73
815935
315081
Juršče 14
razcep
32
V
74
815936
815932
Juršče – povezava mimo vodnjaka
315081
23
V
75
815941
315081
Juršče – gozdna cesta
GC
333
V
76
815942
815943
Juršče 72
p. 790/37
103
V
77
815943
815941
Juršče – povezava mimo HŠ 79
815941
338
V
78
815944
315081
Juršče – razcep
815945
19
V
79
815945
815944
Juršče 94
razcep
166
V
80
815981
315081
Palčje 26
GC
316
V
81
815982
815981
Palčje 25a
HŠ 25a
61
V
82
815983
815981
Palčje 26a
HŠ 26a
95
V
83
815984
315081
Palčje – povezava mimo HŠ 28
815981
67
V
84
815985
315081
Palčje – povezava mimo HŠ 18
815986
264
V
85
815986
815981
Palčje 21
razcep
93
V
86
815987
815984
Palčje – Y razcep pri HŠ 28
815981
29
V
87
815988
815985
Palčje – Y razcep pri HŠ 6
315081
30
V
88
815989
315081
Palčje 31
HŠ 31
30
V
89
815991
315081
Palčje – povezava mimo HŠ 62
315081
360
V
90
815993
315081
Palčje – Y razcep pri HŠ 57a
815991
39
V
91
815994
815991
Palčje – povezava mimo HŠ 51
315081
181
V
92
815995
815991
Palčje – povezava mimo HŠ 41b
315081
564
V
93
815997
315081
Palčje 2a
HŠ 2a
44
V
94
815998
815991
Palčje – Y razcep pri pokopališču
315081
27
V
95
815999
815991
Palčje – Y razcep pri HŠ 44
815995
38
V
96
816001
315231
Prečna ulica I
816009
192
V
97
816002
G1 6
Postojnska cesta 5
razcep
76
V
98
816003
315121
Javorniška cesta – povezava mimo 
HŠ 9a
315121
179
V
99
816004
G1 6
Postojnska cesta 14
p. 1004/11
45
V
100
816005
G1 6
Pivka – Spar
razcep
59
V
101
816006
G1 6
Postojnska cesta 22a
razcep
137
V
102
816007
R2 404
Snežniška cesta 9a
HŠ 9a
66
V
103
816008
315121
Javorniška cesta 15
HŠ 15
223
V
104
816009
315231
Prečna ulica II
816012
344
V
105
816011
315231
Pot na Orlek 27
GC
700
V
106
816012
816011
Pot k studencu 14
razcep
293
V
107
816013
816011
Pot k studencu – povezava mimo HŠ 6
816012
112
V
108
816014
G1 6
Kolodvorska cesta – povezava mimo 
HŠ 20a
816011
133
V
109
816015
816011
Kolodvorska cesta 14b
HŠ 14b
72
V
110
816016
G1 6
Postojnska cesta 18
p. 1008/9
43
V
111
816021
315261
Tovarniška pot – Radohovska pot
315291
562
V
112
816022
816021
Tovarniška pot 8
HŠ 8
40
V
113
816023
315261
Pod Zavrtnice 10
razcep
46
V
114
816031
315331
Kosovelova ulica – povezava mimo 
HŠ 3a
315331
250
V
115
816032
315331
Kosovelova ulica 10
razcep
89
V
116
816041
315301
Pod Primožem – povezava mimo HŠ 16
315291
138
V
117
816042
315301
Pod Primožem – povezava mimo HŠ 48
R2 404
73
V
118
816043
R2 404
Snežniška cesta 34a
p. 692
133
V
119
816044
R2 404
Snežniška cesta 40
p. 953/3
79
V
120
816045
315301
Pod Primožem 20b
HŠ 20b
110
V
121
816051
G1 6
Pot na Kal 13
p. 3895
602
V
122
816052
816051
Pod nasipom – Pot na Kal
816051
576
V
123
816053
816052
Pod nasipom 14
HŠ 14
85
V
124
816054
816052
Pod nasipom – povezava I
816061
41
V
125
816055
816052
Pod nasipom – povezava II
816061
70
V
126
816056
816052
Pod nasipom – povezava III
G1 6
55
V
127
816061
G1 6
Kolodvorska cesta – povezava mimo 
HŠ 44
G1 6
254
V
128
816071
315071
Šilentabor – povezava mimo HŠ 3
315071
205
V
129
816511
816518
Klenik 64
HŠ 64
190
V
130
816512
315031
Klenik – povezava mimo HŠ 13
816518
81
V
131
816513
816512
Klenik – povezava mimo HŠ 16
816518
76
V
132
816514
816515
Klenik – povezava mimo HŠ 28
315031
45
V
133
816515
315031
Klenik 27a
razcep
40
V
134
816516
315031
Klenik 82a
HŠ 82a
166
V
135
816517
315031
Klenik 7
HŠ 7
35
V
136
816518
315031
Klenik – Trnje
315121
958
V
137
816531
816541
Kal 17d
HŠ 17d
153
V
138
816532
816541
Kal – povezava mimo HŠ 16b
R3 622
438
V
139
816533
816532
Kal 16c
HŠ 16c
86
V
140
816541
R3 622
Kal – glavna povezava skozi naselje
R3 622
1.109
V
141
816542
816541
Kal – povezava mimo cerkve 
Sv. Jerneja
816554
234
V
142
816543
816541
Kal – povezava mimo HŠ 32
816542
68
V
143
816544
R3 622
Kal – povezava mimo HŠ 77
816542
258
V
144
816545
816544
Kal – povezava mimo HŠ 85
816542
193
V
145
816546
816541
Kal – povezava mimo HŠ 8
816541
354
V
146
816547
816541
Kal – povezava mimo HŠ 45
816541
190
V
147
816548
816541
Kal – povezava mimo igrišča
816541
81
V
148
816551
816541
Kal 57c
p. 2127/6
68
V
149
816553
816542
Kal 68
razcep
35
V
150
816554
816541
Kal – povezava mimo HŠ 93
816545
130
V
151
816555
816554
Kal 92
razcep
47
V
152
816556
R3 622
Kal 116a
HŠ 116a
99
V
153
816557
816541
Kal 61
razcep
30
V
154
816558
R3 622
Kal 110
HŠ 110
59
V
155
816559
816554
Kal – povezava mimo HŠ 89
816545
54
V
156
816571
315021
Neverke – povezava mimo HŠ 19
315041
61
P
157
816572
315021
Neverke – povezava mimo HŠ 8
315042
201
V
158
816573
315042
Neverke – povezava mimo HŠ 8a
816572
77
V
159
816574
315021
Neverke – povezava mimo cerkve 
Sv. Antona
816575
137
V
160
816575
315021
Neverke – povezava mimo HŠ 11
816572
153
V
161
816576
R3 622
IOC Neverke
816576
1.161
V
162
816577
816576
Neverke 31a
HŠ 31a
73
V
163
816578
R3 622
Neverke – Rampa
p. 5759/6
1.497
V
164
816581
315021
Dolnja Košana 8
HŠ 8
89
V
165
816582
816581
Dolnja Košana – povezava mimo HŠ 6
315021
117
V
166
816591
315021
Dolnja Košana – povezava mimo HŠ 25
315011
517
V
167
816592
816591
Dolnja Košana 29
HŠ 29
162
V
168
816593
315021
Dolnja Košana 38
HŠ 38
26
V
169
816601
315011
Dolnja Košana 85
HŠ 85
263
V
170
816602
315011
Dolnja Košana – povezava mimo 
HŠ 102
816601
65
V
171
816603
816601
Dolnja Košana – cerkev Sv. Štefana
cerkev
44
V
172
816604
315011
Dolnja Košana 88
p. 5800/1
78
V
173
816605
816601
Dolnja Košana – pokopališče
pokopališče
97
V
174
816606
315011
Dolnja Košana 108
p. 5805/2
46
V
175
816611
315011
Nova Sušica – Stara Sušica
816612
749
V
176
816612
816611
Stara Sušica 15
HŠ 15
294
V
177
816613
816612
Stara Sušica – povezava mimo HŠ 6
816611
252
V
178
816614
816612
Stara Sušica 16
HŠ 16
114
V
179
816615
816611
Stara Sušica 19
razcep
99
V
180
816621
315011
Nova Sušica – povezava mimo HŠ 28
816622
301
V
181
816622
315011
Nova Sušica – Šmihel
G1 6
2.210
V
182
816623
816621
Nova Sušica 30
HŠ 30
60
V
183
816625
315011
Nova Sušica 16b
GC
771
V
184
816631
315062
Nadanje selo 11
HŠ 11
231
V
185
816632
315062
Nadanje selo – povezava mimo HŠ 24
816631
152
V
186
816633
816631
Nadanje selo – povezava mimo HŠ 14
816632
159
V
187
816634
816631
Nadanje selo – Y razcep
315062
19
V
188
816635
315062
Nadanje selo 50
p. 2135/4
63
V
189
816636
315062
Nadanje selo – povezava mimo HŠ 58
816633
574
V
190
816641
315051
Narin – povezava mimo HŠ 34
315051
405
V
191
816642
816641
Narin – povezava mimo HŠ 43
816645
223
V
192
816643
315051
Narin – povezava mimo HŠ 50
816644
135
V
193
816644
816645
Narin 95
HŠ 95
590
V
194
816645
315051
ŽP Narin
ŽP
458
V
195
816646
315051
Narin 3
HŠ 3
164
V
196
816648
816644
Narin 109
HŠ 109
177
V
197
816649
816644
Narin 82
HŠ 82
108
V
198
816653
816644
Narin – povezava mimo HŠ 61
315051
96
V
199
816654
816645
Narin 118
HŠ 118
29
V
200
816661
315061
Velika Pristava 16c
HŠ 16c
219
V
201
816662
816661
Velika Pristava – povezava mimo HŠ 16
816663
63
V
202
816663
816661
Velika Pristava 21
HŠ 21
111
V
203
816711
G1 6
Mala Pristava – Šmihel
315062
1.199
V
204
816712
816711
Mala Pristava 19a
HŠ 19a
242
V
205
816713
816712
Mala Pristava 20
p. 2870/6
108
V
206
816714
816711
Mala Pristava 6
p. 1343
124
V
207
816715
816711
Mala Pristava 12
p. 1327/2
57
V
208
816732
315062
Šmihel 38
HŠ 38
84
V
209
816733
315051
Šmihel 12
HŠ 12
106
V
210
816811
R2 404
Drskovče – povezava mimo cerkve
R2 404
108
V
211
816812
816811
Drskovče 3a
HŠ 3a
114
V
212
816815
R2 404
Drskovče 27
p. 608/1
400
V
213
816816
816815
Drskovče 23a
razcep
81
V
214
816817
816815
Drskovče – Y razcep
816816
18
V
215
816818
816811
Drskovče 5
HŠ 5
33
V
216
816821
R2 404
Zagorje – povezava mimo HŠ 123
135091
250
V
217
816822
816821
Zagorje 4
p. 1281/2
48
V
218
816831
135091
ČN Zagorje
ČN
420
V
219
816841
R2 404
Zagorje 34
p. 568/2
245
V
220
816842
816841
Zagorje – povezava mimo HŠ 30
816841
151
V
221
816851
R2 404
Zagorje – povezava mimo HŠ 57
R2 404
245
V
222
816852
816851
Zagorje – povezava mimo HŠ 43
816841
88
V
223
816853
816851
Zagorje 63
p. 432/8
164
V
224
816854
816851
Zagorje – povezava mimo HŠ 66
816853
76
V
225
816861
R2 404
Zagorje 73
HŠ 73
227
V
226
816862
816851
Zagorje – povezava mimo HŠ 71
816861
125
V
227
816863
R2 404
Zagorje – povezava mimo HŠ 78
816861
120
V
228
816864
816861
Zagorje 79c
HŠ 79c
67
V
229
816871
R2 404
Zagorje – povezava mimo HŠ 103
R2 404
225
V
230
816872
816871
Zagorje 102c
HŠ 102c
87
V
231
816873
816872
Zagorje 104b
razcep
100
V
232
816881
R2 404
Zagorje – povezava mimo HŠ 116
135091
292
V
233
816882
816881
Zagorje – Y razcep
135091
35
V
234
816891
R2 404
Zagorje 11c
razcep
129
V
235
816911
315011
Gornja Košana – povezava mimo HŠ 49
315011
284
V
236
816921
315011
Gornja Košana 38
HŠ 38
165
V
237
816931
315011
Gornja Košana 29
razcep
170
V
238
816933
816931
Gornja Košana 23a
HŠ 23a
81
V
239
816941
315011
Gornja Košana – povezava mimo HŠ 5
315011
200
V
240
816942
816941
Gornja Košana 14
HŠ 14
46
V
241
816943
315011
Gornja Košana 19
p. 1210/16
34
V
242
816944
816941
Gornja Košana 10
p. 469/5
71
V
V…vsa vozila, P…pešci
SKUPAJ:
54.999 m
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-45 z dne 2. 3. 2018.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 81/11 in 90/13).
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-20/2018
Pivka, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.