Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1106. Odlok o prenehanju delovanja zavoda Dom starejših občanov Loški Potok, stran 3761.

  
Na podlagi tretjega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 odl. US 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), prvega odstavka 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 110/11, 46/13, 101/13, 101/13, 38/14, 14/15, 55/15, 96/15, 80/16, 71/17, 13/18), 7. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o prenehanju delovanja zavoda Dom starejših občanov Loški Potok 
1. člen 
S tem odlokom Občina Loški Potok kot ustanoviteljica zavoda Dom starejših občanov Loški Potok sprejema odločitev o prenehanju delovanja zavoda.
Zavod Dom starejših občanov Loški Potok (skrajšano ime DSO Loški Potok), Hrib - Loški Potok 104, 1318 Loški Potok, matična številka 6564755000, davčna številka 47057696, vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod Srg 2014/5123, dne 4. 3. 2014, preneha delovati na podlagi postopka redne likvidacije.
2. člen 
Z dnem prenehanja zavoda prenehajo mandati direktorja in članov organov zavoda.
3. člen 
Zavod ne razpolaga s finančnimi sredstvi in tudi nima računa, zato se bodo stroški postopka redne likvidacije poplačali iz proračuna Občine Loški Potok.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi zavoda Dom starejših občanov Loški Potok, sprejet na 18. redni seji občinskega sveta dne 18. 12. 2013, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110/13 in vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod Srg 2014/5123, dne 4. 3. 2014.
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-0002/2018
Hrib - Loški Potok, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost