Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3938. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica, stran 12489.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10), 17. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica, na predlog Vrtca Ribnica, na 8. izredni seji dne 28. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica 
1. člen
Cene dnevnih programov v Vrtcu Ribnica od 1. januarja 2018 znašajo mesečno na otroka:
1. prvo starostno obdobje od 1. do 3. leta
435,83 EUR
2. drugo starostno obdobje od 3. do 6. leta
326,20 EUR.
2. člen 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 21,44 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica, št. 602-0005/2016, z dne 1. 12. 2016 (Uradni list RS, št. 81/16), ki se uporablja do začetka uporabe tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 602-0004/2017
Ribnica, dne 28. decembra 2017
 
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.