Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3917. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018, stran 12468.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 86/10 – ZSPDSLS) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 20. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
L E T N I   N A Č R T 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2018.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
PRODAJA
P1
Občina Log - Dragomer
410, 96, 375
Območja stanovanj
627/12; 627/18; 627/19
Ocenjena vrednost 
150,00 EUR/m2
1996
132.150,00
LOG
SKUPAJ 
(prodaje)
132.150,00
ODKUPI
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC 
NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
O1
Območje občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost 
15.000,00
LOG
O2
658/8 (2031 m2), 658/12 (93 m2), 658/13 (10 m2), 659/3 (73 m2), 659/6 (106 m2)
Območja centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo
658/8, 658/12, 658/13, 659/3, 659/6
Ocenjena vrednost 
43,23 EUR/m2
100.000,00
LOG
SKUPAJ 
(odkupi)
115.000,00
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
MENJAVA
M1
Občina Log-Dragomer
(596/38, 596/39, 708/3)
708/3 (740 m2); 596/38 (180 m2); 596/39 (1646 m2)
708/3 (740 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo); 596/38 (180 m2 – območje centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo); 596/39 (1646 m2 – območje centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo)
708/3 za 596/38 in 596/39
Ocenjena vrednost 
1996
74.000,00
LOG
SKUPAJ 
(menjave)
74.000,00
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2018 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2018.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2017
Dragomer, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost