Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3834. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šalovci, stran 12316.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 20/07) je Občinski svet Občine Šalovci na 26. seji dne 20. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šalovci 
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
– Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v Občini Šalovci z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Šalovci med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Šalovci in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina 
odseka v sosednji občini [m]
1
109011
721
Gornji Petrovci–Adrijanci–Šalovci
232
1.271
V
3.707 – Gornji Petrovci
2
109021
109011
Adrijanci–Markovci
723
966
V
1.007 – Gornji Petrovci
3
109101
265113
Križevci–Domanjševci
724
2.231
V
3.231 – Gornji Petrovci
4
120011
232
Hodoš–Šalovci
232
4.684
V
5.124 – Hodoš
5
120031
723
Markovci–Dolenci
120011
5.951
V
.
6
120032
120031
Krak odseka Markovci–Dolenci
120011
20
V
.
7
120071
724
Domanjševci–meja Madžarska
meja 
Madžarska
481
V
.
8
120091
109101
Domanjševci–Šalovci
232
4.381
V
.
9
120101
120091
Šalovci–Krplivnik
724
2.120
V
934 – Hodoš
10
120121
120031
Dolenci–Budinci
120122
600
V
.
11
120122
120121
Dolenci–Budinci
120123
3.130
V
.
12
120123
120122
Dolenci–Budinci
HŠ 32
373
V
.
13
120131
120121
Dolenci–Vajdin Breg
120011
1.912
V
.
14
120141
723
Čepinci–Neradnovci–Šulinci
721
4.250
V
3.871 – Gornji Petrovci
15
120151
723
Čepinci–Lucova
120141
1.378
V
1.087 – Gornji Petrovci
V…vsa vozila
SKUPAJ:
33.748 m
4. člen
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m]
1
620011
232
Šalovci–Solar
Solar – mlin
846
V
.
2
620021
120091
Šalovci–Serovci
HŠ 30
817
V
.
3
620022
120091
Šalovci–Horvat
HŠ 13
176
V
.
4
620023
232
Šalovci–Herič
HŠ 12
43
V
.
5
620031
120091
Šalovci–Šlosarjevi
uvoz – parc. št. 5273
472
V
.
6
620032
120091
Vrnji Breg
120101
212
V
.
7
620041
232
Šalovci Tolvaj–gozdna cesta
gozdna c. 138811
348
V
.
8
620051
120011
Šalovci–Kutošev Breg–Končarji
232
1.717
V
.
9
620061
620051
Šalovci–Kutošev Breg
HŠ 195
166
V
.
10
620081
120011
Šalovci Marovsko
HŠ 175
388
V
.
11
620082
723
Šalovci–Pančič
HŠ 174
205
V
.
12
620221
724
Domanjševci–Lončarovci
gozdna c. 137735
907
V
.
13
620231
109101
Domanjševci–šola
620221
679
V
.
14
620241
109101
Domanjševci–Part
620231
1.673
V
.
15
620251
120091
Domanjševci–Gornji Kraj
HŠ 129
147
V
.
16
620261
120011
Dolenci–Filipine Grabe
HŠ 26
465
V
.
17
620271
120031
Dolenci–Mali Šalovci
HŠ 222
192
V
.
18
620281
120122
Dolenci–Gorenji Breg
120131
1.217
V
.
19
620282
620281
Krak odseka Dolenci–Gorenji Breg
120122
46
V
.
20
620291
620281
Dolenci–gozdna cesta
gozdna c. 138829
593
V
.
21
620292
620281
Dolenci–Bedek
HŠ 75
82
V
.
22
620301
723
Markovci–Trplanov Breg
HŠ 116
71
V
.
23
620302
620301
Markovci–Trplanov Breg
HŠ 117
345
V
.
24
620311
109021
Markovci–pri potoku
723
255
V
.
25
620321
620311
Markovci–Svetec
HŠ 110
121
V
.
26
620331
120031
Markovci–Tičar
120031
432
V
.
27
620341
109021
Markovci–Barabašin Breg
HŠ 103
519
V
.
28
620351
120031
Markovci–Črnkin Breg
HŠ 25
244
V
.
29
620361
120031
Markovci–Kovač
HŠ 29
378
V
.
30
620371
120031
Markovci–Lainšček
HŠ 39
461
V
.
31
620381
723
Markovci–šola
šola
165
V
.
32
620391
723
Markovci–Zvonar
HŠ 152
297
V
.
33
620401
723
Markovci–gozdna cesta
gozdna c. 138820
2.288
V
.
34
620402
620401
Vodohran Markovci
vodohran
266
V
.
35
620403
620401
Markovci–Jakič
HŠ 45
77
V
.
36
620404
620401
Krak odseka Markovci–gozdna cesta
723
25
V
.
37
620411
723
Markovci–Vreje
620401
1.045
V
.
38
620421
620401
Varašanci–Markovci
723
1.038
V
.
39
620431
120031
Budinci–Vancarin Breg
120122
1.463
V
.
40
620441
120031
Budinci–Žlarsko
HŠ 61
600
V
.
41
620451
620431
Budinci–Mlake
parc. št. 402
237
V
.
42
620461
120122
Budinci–Šabovin Breg
HŠ 56
300
V
.
43
620471
120122
Budinci–Bejčin Breg
HŠ 43
151
V
.
44
620481
120031
Dolenci–Nemeš
HŠ 55
552
V
.
45
620482
120121
Dolenci–razcep
razcep
130
V
.
46
620483
620481
Dolenci–Šoštarne Grabe
HŠ 52
41
V
.
47
620491
120031
Budinci–Sočič
HŠ 52A
473
V
.
48
620501
120031
Budinci–Mali Šalovci
gozdna c. 138809
639
V
.
49
620511
120141
Špic Breg–Čepinci
723
1.968
V
.
50
620521
620511
Čepinci–Žerogin Breg
parc. št. 454
1.057
V
.
51
620522
620521
Čepinci–Goreje
HŠ 84
833
V
.
52
620531
620511
Čepinci–Matuš
HŠ 76
766
V
.
53
620532
620531
Čepinci–Srnec
HŠ 42
203
V
.
54
620541
723
Čepinci–Djapkini–Vreja
620531
1.657
V
.
55
620542
620541
Čepinci–Vreja
723
112
V
.
56
620551
120141
Čepinci–Jakušini
HŠ 66
739
V
.
57
620561
723
Čepinci–Jurivin Breg
HŠ 6
471
V
.
58
620571
723
Čepinci–Matani Breg
HŠ 18
595
V
.
59
620581
723
Čepinci–Kuzmin Breg
723
482
V
.
60
620601
120141
Čepinci–Švenderin Breg
gozdna c. 138826
356
V
.
61
620611
120151
Čepinci–Ferencin–Kometerni Breg
HŠ 127
792
V
.
62
620621
620611
Čepinci–Kometerni Breg
HŠ 131
262
V
.
63
620631
120141
Čepinci–Špic Breg
120141
399
V
.
64
620632
120141
Čepinci–Kalamar
HŠ 123
205
V
.
65
620641
620631
Čepinci–razcep
razcep
255
V
.
66
620651
620431
Budinci–Tatarini
HŠ 23
242
V
.
67
620652
620431
Budinci–Žlarski Breg
HŠ 58
195
V
.
68
620661
120131
Dolenci–Mezevek
HŠ 118
174
V
.
69
620671
620541
Čepinci–Djapkini
parc. št. 1180
184
V
.
70
620681
724
Domanjševci–pokopališče
mrliška vežica
155
V
.
71
620711
620411
Markovci–Fartek
HŠ 46
287
V
.
72
620721
120031
Budinci–Gospodarin Breg
HŠ 17
216
V
.
73
620731
120122
Budinci–pokopališče
pokopališče
150
V
.
74
620741
620401
Markovci–Žido
HŠ 72
133
V
.
75
620751
620401
Markovci–Varašanci
HŠ 66
112
V
.
76
620761
120151
Čepinci–Barbarič
HŠ 143
80
V
.
77
620762
120151
Čepinci–Škaper
HŠ 146
51
V
.
78
620801
120031
Markovci–Verner
HŠ 9
41
V
.
79
620811
120031
Budinci–Horvat
HŠ 62
178
V
.
80
620821
120031
Budinci–Krajcarin Breg
HŠ 3
643
V
.
81
620831
620511
Čepinci–Kaster
HŠ 60
201
V
.
82
620841
120031
Budinci–Filovin Breg
HŠ 20
118
V
.
V…vsa vozila
SKUPAJ:
38.316 m
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2017-239 z dne 15. 12. 2017.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 104/99).
7 člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-12/2017-10
Šalovci, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti