Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 11858.

  
Na podlagi 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 20. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/14 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 11/15, 1/17) se v 6.a členu v prvi alineji zadnja vejica nadomesti s piko in se doda naslednje besedilo: »V primeru prerazporeditve že vključenega otroka s stalnim prebivališčem v drugi občini, ki ne more biti več z novim šolskim letom vključen v obstoječem vrtcu/enoti, se šolski okoliš ne upošteva,«
2. člen 
V tretjem odstavku 21. člena se črta prvi stavek in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»O ugovoru odloči svet vrtca z odločbo ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«
3. člen 
V prvem odstavku 24. člena se črta zadnji stavek in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»V primeru, da starši 2 x odklonijo vključitev otroka v vrtec, uvrščenega na centralni čakalni seznam, se otroka uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama.«
in v tretjem odstavku 24. člena se črta drugi stavek in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Straši otroka so dolžni v 5 delovnih dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe, podpisati pogodbo in vrniti pogodbo, sicer se šteje, da so odklonili vključitev otroka v vrtec.«
4. člen 
V prvem odstavku 28. člena pravilnika se dopolni kriterij 3. a) in 3. b) in se po novem glasi:
»
Zap. št.
Kriteriji
Št. točk
3. 
Status (upošteva se ena izmed variant)
a)
Oba starša oziroma eden od staršev v primeru enostarševske družine imata/ima na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter – pripravnik, dijak, zavarovanec po 52. členu Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (na podlagi dokazila). 
60
b)
Eden od staršev ima na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter – pripravnik, dijak, zavarovanec po 52. členu Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (na podlagi dokazila).
30
« 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-55/2017-67-(47/09)
Kranj, dne 20. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti