Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29. 11. 2017

Kazalo

3183. Odlok o ustanovitvi Turistično-informacijskega centra Občine Rečica ob Savinji, stran 9463.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15) in Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 21. seji dne 16. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Turistično-informacijskega centra Občine Rečica ob Savinji 
1. člen 
Občina Rečica ob Savinji ustanavlja turistično-informacijski center za potrebe razvoja turizma na območju Občine Rečica ob Savinji.
2. člen 
Ime centra je Turistično-informacijski center Občine Rečica ob Savinji.
Skrajšano ime je TIC Rečica ob Savinji.
Sedež TIC Rečica ob Savinji je na naslovu Rečica ob Savinji 61, 3332 Rečica ob Savinji.
3. člen 
TIC Rečica ob Savinji opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in izvaja turistično propagando,
– nudi informacije turistom,
– zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
– spremlja predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo in jih posreduje županu,
– sodeluje pri pripravi strategije razvoja turizma v Občini Rečica ob Savinji,
– skrbi za promocijo Občine Rečica ob Savinji,
– sodeluje pri oblikovanju turistične ponudbe Občine Rečica ob Savinji,
– povezuje ponudnike turističnih storitev na domačem in širšem območju,
– sodeluje pri organizaciji prireditev,
– izvaja lokalno turistično vodniško službo,
– ureja in vzdržuje turistično informacijsko infrastrukturo,
– prodaja spominke, vstopnice ipd.
4. člen 
TIC Rečica ob Savinji je organiziran kot notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Rečica ob Savinji in ni pravna oseba.
5. člen 
Prostorske in druge pogoje za delo zagotavlja ustanovitelj.
6. člen 
Sredstva za izvajanje dejavnosti TIC Rečica ob Savinji se zagotavljajo:
– iz posebne proračunske postavke proračuna Občine Rečica ob Savinji,
– iz lokalnih, državnih in mednarodnih razpisov,
– iz drugih virov.
7. člen 
Zaposleni v TIC o poslovanju TIC-a vsaj enkrat letno pisno poroča Odboru za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
8. člen 
Ta Odlok o ustanovitvi Turistično-informacijskega centra Občine Rečica ob Savinji začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-11
Rečica ob Savinji, dne 16. novembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost