Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017

Kazalo

3151. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Podklanec in Vinica, stran 9125.

  
Na podlagi vsebine 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na 24. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi poteka meje med naseljema Podklanec in Vinica 
1. člen 
Na območju občine Črnomelj se meja med naseljema Podklanec in Vinica spremeni, in sicer v novo nastali del območja naselja Vinica preidejo naslednje parcelne številke v celoti: 126/10, 126/7, 126/8, 126/9, 128/1, 128/2, 129, 130, 133/1, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 137, 138/1, 138/2, vse k.o. Vinica.
2. člen 
Navedene parcelne številke v 1. členu tega odloka so določene na podlagi grafičnega preseka podatkov zemljiškega katastra, veljavnega na dan 23. 10. 2017 in nove meje naselja Vinica, ki se določa s tem odlokom.
Spremenjeni del meje med obema naseljema Podklanec in Vinica je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni del odloka in v evidenci Registra prostorskih enot Republike Slovenije.
3. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije, v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, po uveljavitvi tega odloka izvede vse potrebne spremembe podatkov v evidenci Registra prostorskih enot.
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
4. člen 
Stroški za označevanje novega dela naselja, morebitne prestavitve starih označb naselja kot posledice spremenjene meje med naseljema, zamenjave ter izdelave tablic z novimi hišnimi številkami in stroški zamenjav osebnih dokumentov v novem delu naselja Vinica, v celoti bremenijo lastnike objektov v območju spremenjenega dela meja med naseljema Podklanec in Vinica.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/2017
Črnomelj, dne 21. novembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.