Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2851. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 7993.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne 17. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
(1) Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1156 628/4, katastrska občina 1156 Lopaca parcela 628/4 (ID 3997347),
– parcela 1156 629/2, katastrska občina 1156 Lopaca parcela 629/2 (ID 6515921),
– parcela 1156 639/4, katastrska občina 1156 Lopaca parcela 639/4 (ID 6515925),
– parcela 1156 641/2, katastrska občina 1156 Lopaca parcela 641/2 (ID 6515915) in
– parcela 1156 642/4, katastrska občina 1156 Lopaca parcela 642/4 (ID 6515911).
(2) Navedene nepremičnine so v lasti Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, do celote (1/1).
2. 
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočne ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi predlaga vknjižba zaznambe pravnega dejstva o javnopravnih omejitvah in sicer zaznamba javnega dobra lokalnega pomena.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-127(2513)
Šentjur, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost