Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2812. Odlok o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozine, stran 7919.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 20. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozine 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni območje naselij Hrpelje in Kozina.
2. člen 
Območja naselij se spremenijo tako, da se del naselja Kozina, ki obsega območje iz priloge, odcepi in priključi k naselju Hrpelje.
3. člen 
Spremembo območja evidentira GURS, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna v Sežani. Novo nastala meja območja je razvidna v grafičnem prikazu registra prostorskih enot v merilu 1:1500, ki predstavlja sestavni del tega odloka.
4. člen 
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati spremembo podatka o območjih naselij v registru prostorskih enot.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017-1
Hrpelje, dne 19. oktobra 2017
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost