Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2720. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica, stran 7720.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 22. redni seji dne 4. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16) se v prvem odstavku 4. člena 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. 24-urna dežurna pogrebna služba,«.
2. člen 
V 10. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 4. člena.«.
3. člen 
V 11. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe iz 10. točke prvega odstavka 4. člena in iz 5. člena tega odloka.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-3
Ivančna Gorica, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti