Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2715. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane, stran 7718.

  
Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 12/06) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 17. redni seji 5. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o podelitvi naziva Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen 
Naziv Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane se podeli rimokatoliškemu duhovniku Alojziju Oražmu (24. 2. 1932–10. 9. 2017), posthumno, nazadnje stanujočemu Trboje 60, 4000 Kranj, za dolgoletno zgledno pastoralno delo ter skrb za ohranjanje cerkvene stavbne dediščine Župnije Trata – Gorenja vas.
2. člen 
Utemeljitev:
Alojzij Oražem je bil rojen 24. februarja 1932 v Sodražici na Dolenjskem.
Družina, ki je štela šest otrok, je bila močno povezana s cerkvijo in domačim župnikom, ki je bil Alojziju zgled že v otroških letih. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, šolanje pa nadaljeval na Klasični gimnaziji v Ljubljani. Po končani gimnaziji je dve leti kot vojak služil domovini v Kninu. Po vrnitvi je leta 1953 vstopil v semenišče. V duhovnika je bil posvečen junija 1958 ter istega leta v svoji rojstni Sodražici pel novo mašo. Kot novomašnik je bil eno leto duhovni nedeljski pomočnik na Ježici pri Ljubljani. Od leta 1959 do leta 1964 je služboval kot kaplan v Župniji Šentjernej. Leta 1964 je bil premeščen in imenovan za župnika Župnije Šentjanž na Dolenjskem, kjer je bil 12 let. V Župnijo Trata – Gorenja vas je prišel leta 1976 in tu ostal 28 let. V letih 1977 in 1978 je bil tudi soupravitelj Župnije Leskovica. Leta 2004 je zaradi starosti zaprosil za premestitev v manjšo župnijo. Dodeljena mu je bila Župnija Trboje, kjer je duhovniško službo opravljal do svoje smrti.
Po prihodu v Župnijo Trata – Gorenja vas je v župniji zavel nov veter, tako na pastoralnem kot gospodarskem področju.
Ob vseh rednih cerkvenih opravilih in praznovanjih je vsem župljanom, ne glede na starost in stan, posvečal ustrezno pozornost in jim namenil pomembno mesto. Mlade starše je mesečno spremljal na srečanjih za pripravo zakramenta svetega krsta. Šoloobvezne otroke je pripravljal na prvo sveto obhajilo ter požrtvovalno usklajeval in se prilagajal šolskim obveznostim otrok, tako da so lahko obiskovali verouk. Kar devetkrat je vodil priprave na sprejem zakramenta svete birme. V teh pripravah so na srečanjih sodelovali starši in botri birmancev. Zavedal se je, kako pomembno je prisluhniti in svetovati mladim, zato je vsa leta vodil tudi mladinski verouk, ki so se ga mladi, kljub vse hitrejšemu načinu življenja, radi udeleževali. Posebno pozornost je posvečal cerkvenemu petju, tako zborovskemu, kot ljudskemu. Obiskoval je bolne in umirajoče ter jih tolažil v trenutkih njihove bolečine.
Na gospodarskem področju so že prvo leto po njegovem prihodu stekli postopki za izgradnjo novega župnijskega doma, ki je bil dokončan v letu 1981. V naslednjih dveh letih je potekala še ureditev okolice župnijskega doma. V cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi je bila najprej obnovljena električna napeljava ter zunanja osvetlitev. Največjo prenovo pa je župnijska cerkev doživela v letu 2002, ko so obnovitvena dela trajala celih 6 mesecev, in tega leta je cerkev tudi dobila današnjo podobo. V vseh teh letih pa je prav tolikšno pozornost, kot gradnji župnijskega doma in obnovi cerkve, posvečal tudi obnovi podružničnih cerkva. Tako v farni, kot v vseh podružničnih cerkvah je bilo urejeno avtomatsko zvonjenje. Podružnična cerkev Sv. Lovrenca na Hotavljah je dočakala notranjo in zunanjo prenovljeno podobo v letu 2001. Vseskozi so potekala nujna vzdrževalna dela tudi na cerkvi Sv. Jedrti v Čabračah in cerkvi Sv. Urbana na Gorenji Dobravi. V Čabračah so bila s pomočjo gradbenega odbora opravljena večja dela na zunanjosti cerkve, na Sv. Urbanu pa je bilo na cerkvi in zvoniku zamenjano ostrešje, kritina in fasada. S pomočjo faranov so bile med tem časom obnovljene tudi številne kapelice in znamenja, ki dajejo tem krajem svojevrsten kulturni pečat.
Župnikova dobra volja, delavnost in zavzetost ter vztrajnost, poštenost in skromnost so vseskozi spodbujali župljane, da so z veseljem sodelovali pri vseh obnovah ter po svojih močeh darovali finančna sredstva.
Pod njegovim vodstvom so vse podružnične cerkve ter farna z župnijskim domom, poleg svojega prvobitnega poslanstva, lepo urejeni in skrbno vzdrževani spomeniki kulturne dediščine za prihodnje rodove.
Alojzij Oražem je umrl 10. septembra 2017.
3. člen 
Naziv Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane se podeli na osrednji javni prireditvi ob občinskem prazniku Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2017.
Št. 094-001/2017-012
Gorenja vas, dne 5. oktobra 2017
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost