Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

23. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 61.

  
Na podlagi 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 22. in 107. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 21. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/14 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 11/15) se v 6.a členu spremeni v drugem odstavku prvi stavek, ki se po novem glasi:
»Obvestilo o možnosti prerazporeditve že vključenega otroka v drug vrtec se objavi na oglasni deski in spletni strani posameznega vrtca in Mestne občine Kranj skupaj z rokom za oddajo vloge.«
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 28. člena pravilnika in se po novem glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. št.
Kriteriji
Št. točk
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
1.
a) 
b)
Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj 
Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od staršev začasno prebivališče na območju Mestne občine Kranj, in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
100 
100
2.
Stalnost bivanja v Mestni občini Kranj 
Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ima na območju Mestne občine Kranj vsaj eden od staršev stalno prebivališče, tujec pa začasno prebivališče, neprekinjeno najmanj eno leto pred oddajo vloge.
20
3.
Status (upošteva se ena izmed variant)
a)
Oba starša oziroma eden od staršev v primeru enostarševske družine imata/ima na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter – pripravnik (na podlagi dokazila).
60
b)
Eden od staršev ima na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter – pripravnik (na podlagi dokazila).
30
4.
Invalidnost staršev oziroma otrok (na podlagi dokazila).
10
5.
Čakajoč otrok (upošteva se ena izmed variant)
a)
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.
12
b)
Otrok, ki je bil rojen v obdobju od 1. 1. preteklega leta in do 30. septembra preteklega leta ter za katerega so starši tekom preteklega šolskega leta vložili vlogo za sprejem, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.
12
6.
Vpis več otrok (upošteva se ena izmed variant)
a) 
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali več otrok 
ali 
v razpisanem šolskem letu bo v vrtec v MO Kranj vključen otrok iz iste družine 
ali 
v šolo, kamor starši vpisujejo otroka v vrtec, bo v razpisanem šolskem letu vključen otrok iz iste družine. (Točke se dodajo le v primeru, če starši otroka vpisujejo le v vrtec, kamor bo v šolo v razpisanem šolskem letu vključen otrok iz iste družine).
b)
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati rojenih otrok (dvojčki, trojčki).
12
7.
Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen v podjetju oziroma je to podjetje organizacijsko ali lastniško povezano s podjetjem, ki se nahaja na isti lokaciji kot podjetje, ki je del svojih prostorov uredil za izvajanje predšolske vzgoje, in starši otroka vpisujejo le v to enoto vrtca.
100
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen
Spremembe tega pravilnika se pričnejo uporabljati pri vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2017/2018 in naprej.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-33/2016-44-(47/09)
Kranj, dne 21. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti