Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1620. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 883/4, k.o. 1784 Stranska vas, stran 4461.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. seji dne 7. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 883/4, k.o. 1784 Stranska vas
1. 
Na nepremičnini parcelna št. 883/4, k.o. 1784 Stranska vas, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0022/2017
Grosuplje, dne 7. junija 2017
 
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost