Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1084. Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč, stran 3169.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 9. člena Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 10. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč 
1. člen 
Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 ureja višino in namen porabe sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017.
2. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve se v letu 2017 zagotovi največ 130.000 € za:
– »Sanacijo plazu v jedru vasi Čemšenik«.
3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo posebej specificirana v okviru zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2017
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost