Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1063. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec, stran 3138.

  
Na podlagi vsebine 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/11) je Občinski svet Občine Mirna na 16. redni seji dne 11. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec 
1. člen 
Na območju Občine Mirna se meja med naseljema Stan in Debenec spremeni, in sicer tako, da prostorski okoliš (PO) 43 iz naselja Stan preide v novo nastali del območja naselja Debenec. Spremenjeni del meje med obema naseljema Stan in Debenec je razviden iz grafične priloge, ki je sestavni del odloka in v evidenci Registra prostorskih enot Republike Slovenije.
2. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije, v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, po uveljavitvi tega odloka izvede vse potrebne spremembe podatkov v evidenci Registra prostorskih enot. Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
3. člen 
Stroške za označevanje novega dela naselja, morebitne prestavitve starih označb naselja kot posledice spremenjene meje med naseljema nosi Občina Mirna, zamenjave ter izdelave tablic z novimi hišnimi številkami in stroški zamenjav osebnih dokumentov v novem delu naselja Debenec pa v celoti bremenijo lastnike objektov v območju spremenjenega dela meja med naseljema Stan in Debenec.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-0017/2016-4
Mirna, dne 12. aprila 2017
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš l.r.

AAA Zlata odličnost