Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 3049.

  
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
1. člen
V Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 101/11, 101/15) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini, in sicer za delovanje Lovske družine Dobrna za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja.«
2. člen 
Ostala določila Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 101/11, 101/15) ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Ta odlok se začne uporabljati s 1. 1. 2017.
Št. 007-0002/2017-1(6)
Dobrna, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.