Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina, stran 12118.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade RS, št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. seji dne 15. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina 
1. člen 
Besedilo 13. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 92/15) se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(izdaja sklepa) 
(1) Na osnovi oblikovanega predloga Komisije za izvedbo JR, pristojni organ občinske uprave izda sklepe, kot posamične upravne akte:
– o izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev, ki jo prejmejo na JR,
– o zavrženju vlog, ki niso bile prejete oziroma dopolnjene v roku,
– o zavrniti vlog, ki niso bile izbrane na JR.
Vloge posredovane po roku se neodprte vrnejo vlagatelju.«
2. člen 
Besedilo tretjega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V LPŠ se opredeli športne programe, katerih izvajalci imajo pravico do uporabe javnih športnih objektov po subvencionirani ceni.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 671-1/2015
Ajdovščina, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
 

AAA Zlata odličnost