Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba, stran 10466.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 17. novembra 2016 ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na seji dne 17. novembra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba 
1. člen 
V 6. točki prvega odstavka 3. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/15, 1/16, popr. 1/16) se številka »54« nadomesti s številko »55«.
2. člen 
38. člen se spremeni, tako da se na novo glasi:
»Ceno prevoznih storitev (prevoznino) oziroma za uporabnike brezplačno uporabo prevoznih storitev predlaga pristojni organ občinske uprave županu, ki jo predlaga v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica in Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba.«
3. člen 
Tretji odstavek 40. člena se spremeni, tako da se na novo glasi:
»Vrsto vozovnic predlaga pristojni organ občinske uprave županu, ki jo predlaga v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica in Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba«.
4. člen 
V tretjem odstavku 52. člena se črta besedilo: »v Uradnem listu Republike Slovenije in«.
5. člen 
V prvem odstavku 54. člena se za besedo »vloga« namesto vejice naredi pika. Črta se besedilo »vloge, ki so prispele prej pa se zavržejo«.
Tretji odstavek 54. člena se črta.
6. člen 
V prvem odstavku 56. člena se četrta alineja spremeni tako, da glasi:
»– da ima reference na področju opravljanja dejavnosti avtobusnih prevozov, določene v javnem razpisu,«
V 56. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da glasi:
»(2) Iz postopka izbire koncesionarja bodo izključeni kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.«
V 56. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da glasi:
»(3) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo pogoje iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena izpolnjevati osebe, ki bodo izvajale prevoze v okviru javne službe javni linijski prevoz v mestnem prometu. Pogoj iz tretje alineje prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati vsi člani konzorcija. Pogoje iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka tega člena lahko izkazujejo skupaj člani konzorcija, navedeni v vlogi, pri čemer mora biti za vsakega člana konzorcija navedeno, s kakšnim številom avtobusov in strokovnimi kadri kandidira v konzorciju.«
7. člen 
Določilo 61. člena se črta.
8. člen 
Odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014-15
Nova Gorica, dne 17. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.
Št. 01101-19/2016-10
Šempeter pri Gorici, dne 17. novembra 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti