Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3050. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško, stran 9991.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16) je Občinski svet Občine Krško, na 17. seji, dne 27. 10. 2016, sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško 
1. člen 
V Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11, 20/12, 23/15 in 18/16) se v 33. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zimska služba za ceste, ki so kategorizirane kot JP2, se na podlagi mnenja sveta krajevne skupnosti lahko izvaja s strani izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011-O603
Krško, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost