Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3034. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 973/7 in 973/8, obe k.o. 1782-Stara vas, stran 9836.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. seji dne 26. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 973/7 in 973/8, obe k.o. 1782-Stara vas
1. 
Na nepremičninah parcelni št. 973/7 in 973/8, obe k.o. 1782-Stara vas, se ukine status grajenega javnega dobra, s čimer postaneta ti nepremičnini last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000.
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0183/2014 in 478-0184/2014
Grosuplje, dne 26. oktobra 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost