Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2901. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Rogašovci za leto 2016, stran 9352.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 12. seji dne 20. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Rogašovci za leto 2016 
1. člen 
Ta odlok določa višino in namen uporabe proračunske rezerve Občine Rogašovci v proračunu za leto 2016.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka v višini do 40.000,00 EUR se uporabijo za odpravo posledic, ki so jih povzročili plazovi na lokalnih cestah in javnih poteh. Sredstva se namenijo za:
1. Sanacijo plazu na LC 354 221 – Kramarovci–Ocinje–Serdica,
2. Sanacijo plazu na LC 354 231 – Serdica–na Serdiški breg,
3. Sanacijo plazu na LC 354 181 – Serdica spodaj–na Žimanov vrh,
4. Sanacijo plazu na JP 854 491 – Sveti Jurij–Fikšinci.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2016-4
Rogašovci, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost