Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

26. Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje, stran 95.

  
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št 22/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 99/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13, 33/14), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje z dne 10. 12. 2015 objavlja
C E N I K 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje 
A. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI;
1. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,1810 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,1223 EUR/kg.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 5141/2015
Grosuplje, dne 1. januarja 2016
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. 
Direktor 
Stanislav Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost