Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016

Kazalo

2420. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold, stran 8135.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 16. redni seji dne 21. 7. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 26/13 in 36/15) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cena programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE Vrtec Prebold znaša mesečno za:
I. starostno obdobje 408,00 €
II. starostno obdobje 289,00 €.«
2. člen 
Cene programov iz spremenjenega 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. 8. 2016 dalje.
3. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/3/2016
Prebold, dne 21. julija 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.