Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2281. Odlok o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, stran 7649.

  
Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/10, 10/10, 28/11, 66/13, 12/15), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14), so Občinski svet Občine Divača na seji dne 23. 6. 2016, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne 30. 6. 2016, Občinski svet Občine Komen na seji dne 6. 7. 2016 in Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 6. 2016 sprejeli
O D L O K 
o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe – organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana
1. člen
(1) S tem odlokom se z dnem 31. 12. 2016 zaradi prenehanja delovanja ukine organ skupne občinske uprave, to je Medobčinska notranja revizijska služba občin Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana; matična številka: 2482614000, davčna številka:62184423, ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/08; 10/10; 28/11; 66/13; 12/15) (v nadaljevanju: organ).
(2) Naloge ukinjenega organa ne preidejo na drug organ skupne občinske uprave, pač pa se bodo naloge notranjega revidiranja izvajale v posamezni občini soustanoviteljici, pri čemer bodo v zvezi z načinom opravljanja nalog notranjega revidiranja prek notranje revizijske službe na ravni občine oziroma prek zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje, občine soustanoviteljice sprejele samostojne odločitve.
(3) Zaradi ukinitve organa brez prehoda nalog na drug organ nastopijo za zaposleno v organu posledice v skladu z zakonom.
(4) V primeru, da do 31. 12. 2016 ne bo zaključen postopek v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja javne uslužbenke v organu, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, organ dokončno preneha delovati z dnem, ko bo izveden postopek v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja iz poslovnega razloga.
2. člen 
Podrobnejše pravice in obveznosti med občinami soustanoviteljicami, ki so posledica ukinitve organa, se uredijo v medsebojnem sporazumu najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
3. člen 
Z dnem 31. 12. 2016 preneha veljati Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/08; 10/10; 28/11; 66/13; 12/15) v delu, ki se nanaša na Medobčinsko notranjo revizijsko službo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, pri čemer se določila tega dela navedenega odloka uporabljajo do dokončnega prenehanja delovanja organa, v primeru da je ta datum kasnejši kot 31. 12. 2016 skladno s četrtim odstavkom 1. člena tega odloka.
4. člen 
Župana Občine Sežana se pooblasti, in županom soustanoviteljic naloži, naj izdajo ustrezna soglasja in pooblastila za ureditev delovnopravnih razmerij za zaposleno v organu in za prenos pooblastil v zvezi z delovnopravno ureditvijo, ter tudi za ureditev prijave izbrisa organa iz Poslovnega registra Slovenije in za prenos pooblastila za ureditev prijave izbrisa.
5. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi občinski sveti občin ustanoviteljic in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2016-04
Divača, dne 23. junija 2016
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan l.r.
Št. 060-3/2016-3
Hrpelje, dne 30. junija 2016
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.
Št. 060-3/2015-13
Komen, dne 6. julija 2016
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.
Št. 032-6/2016-8
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost