Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016

Kazalo

2085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 7054.

  
Na podlagi 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (82/13 – uradno prečiščeno besedilo), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), ter 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 56/13 in 43/14) se v tretjem odstavku 29. člena spremeni tretji stavek tako, da se glasi: »Izdata se lahko le dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto.«.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0302-7/2011-8
Celje, dne 28. junija 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.