Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1256. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec, stran 4225.

  
Na podlagi 6. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12), 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13), 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15), 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13), so: Občinski svet Občine Braslovče na 1. dopisni seji, dne 5. februarja 2016, Občinski svet Občine Polzela na 10. redni seji, dne 18. februarja 2016, Občinski svet Občine Prebold na 13. redni seji, dne 31. marca 2016, Občinski svet Občine Tabor na 12. redni seji, dne 22. februarja 2016, Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji, dne 16. februarja 2016 in Občinski svet Občine Žalec na 11. redni seji dne 18. februarja 2016 sprejeli
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec
1. člen 
4. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 63/01 in 112/08) se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(1) Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
P 85.200 
Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.310 
Srednješolsko splošno izobraževanje
P 85.320 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P 85.421 
Višješolsko izobraževanje
P 85.422 
Visokošolsko izobraževanje
P 85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.530 
Dejavnost vozniških šol
P 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 88.109
Drugo socialno varstvo
Q 88.9
Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Q 88.910 
Dnevno varstvo otrok
Q 88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
M 69.200 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210 
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110 
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300 
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 78.100 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210
Splošno čiščenje stavb
N 81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
I 63.110 
Obdelovanje podatkov
J 58.110 
Izdajanje knjig
J 58.190 
Drugo založništvo
J 62.020 
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 63.990 
Drugo informiranje
L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
C 18.120 
Drugo tiskanje
C 18.130 
Priprava za tisk in objavo
C 18.140 
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
R 90.010 
Umetniško uprizarjanje
R 90.020 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030 
Umetniško ustvarjanje
R 93.299 
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R 91.011 
Dejavnost knjižnic
R 91.012 
Dejavnost arhivov
R 93.110 
Obratovanje športnih objektov
R 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
R 96.090 
Druge storitve, drugje nerazvrščene.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko.
Št. 641-01-0001/2016
Braslovče, dne 5. februarja 2016
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.
Polzela, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Polzela 
Jože Kužnik l.r.
Prebold, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.
Tabor, dne 22. februarja 2016
Župan 
Občine Tabor 
Anton Grobler l.r.
Vransko, dne 16. februarja 2016
Župan 
Občine Vransko 
Franc Sušnik l.r.
Žalec, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost