Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1029. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana, stran 3623.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 21. marca 2016 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana (Uradni list RS, št. 122/07, 113/08, 98/09, 47/11 in 21/14) se 5. člen dopolni tako, da se glasi:
»5. člen 
(standardna klasifikacija dejavnosti) 
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– 
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih trgovinah
– 
G 47.640 
Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s športno opremo
– 
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z drugim blagom
– 
H 49.410 
Cestni tovorni promet
– 
I 55.100 
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
– 
I 55.209 
Druge nastanitve za krajši čas
– 
I 55.300 
Dejavnost avtokampov, taborov
– 
I 56.101 
Restavracije in gostilne
– 
I 56.102 
Okrepčevalnice in podobni obrati
– 
I 56.104 
Začasni gostinski obrati
– 
I 56.300 
Strežba pijač
– 
J 60.100 
Radijska dejavnost
– 
J 60.200 
Televizijska dejavnost
– 
J 63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti
– 
L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 
L 68.320 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 
pogodbi
– 
M 73.110 
Dejavnost oglaševalskih agencij
– 
M 73.120 
Posredovanje oglaševalskega prostora
– 
M 73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 
N 77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup
– 
N 79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
– 
N 80.100
Varovanje
– 
N 80.200 
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
– 
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 
N 81.210 
Splošno čiščenje stavb
– 
N 81.300 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 
in okolice
– 
N 82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 
N 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 
N 82.990 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– 
O 84.120 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne 
socialne varnosti
– 
O 84.240
Dejavnosti za javni red in varnost
– 
P 85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– 
R 90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 
R 92.002 
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
– 
R 93.110 
Obratovanje športnih objektov
– 
R 93.130 
Obratovanje fitnes objektov
– 
R 93.190 
Druge športne dejavnosti
– 
R 93.210 
Dejavnost zabaviščnih parkov
– 
R 93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 
S 95.290 
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih 
izdelkov
– 
S 96.040 
Dejavnosti za nego telesa«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-392/2007-34
Ljubljana, dne 21. marca 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost