Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1024. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora, stran 3619.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, z dne 13. 2. 2014) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 11. seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora 
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, tako da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja trinajst članov, in sicer:
– osem predstavnikov ustanovitelja, od tega en strokovni sodelavec za področje turizma,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– štirje predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-2/2016-2
Kranjska Gora, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost