Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015

Kazalo

78. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom, stran 176.

Na podlagi drugega odstavka 79.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 − uradno prečiščeno besedilo, 15/08 − ZPacP, 23/08, 58/08 − ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom
1. člen
V Pravilniku o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom (Uradni list RS, št. 60/13) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik ureja način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor) nad zagotovitvijo strokovnosti dela posameznih poklicnih skupin zdravstvenih delavcev, ki pri fizičnih in pravnih osebah (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) opravljajo zdravstveno dejavnost in ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-50/2014
Ljubljana, dne 20. oktobra 2014
EVA 2014-2711-0050
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje