Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

748. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava, stran 2109.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava
V Pravilniku o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 13-402/08 in 32/08) se spremeni
v Prilogi I.
pod točko 4.7. se doda:
4.7. Šport starejših (nad 65 let)
Športna dejavnost starejših (nad 65 let) je namenjena predvsem povečanju športne dejavnosti starejših, ohranjanju telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja skozi šport.
Vrednotenje programov
strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (do 10 starejših/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura
V tabelarnem delu pod 1. Število ur vadbe in minimalno število tekmovanj letno, Individualne športne panoge in miselne igre,
v tabeli 1.1. se doda:
+-------------+----+--+----+--+----+--+-----+--+----+--+----+---+
|Bowling   | Do | 5| Do | 6| Do | 7| Do |8 | Do | 9| Do | 10|
|       | 240| | 400| | 800| |1100 | |1100| | 320|  |
+-------------+----+--+----+--+----+--+-----+--+----+--+----+---+
|Lokostrelstvo| Do | 5| Do | 6| Do | 7| Do |8 | Do | 9| Do | 10|
|       | 240| | 400| | 800| |1100 | |1100| | 320|  |
+-------------+----+--+----+--+----+--+-----+--+----+--+----+---+
v tabelarnem delu pod 2. Število športnikov v vadbeni skupini
v tabeli 2 se doda:
+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Bowling      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Lokostrelstvo   | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+
V tabelarnem delu pod 3. Vrednost ure za strokovni kader in objekt
V tabeli 3. se doda:
+-----------------+-------------+-------------+
|Šport starejših |   15   |   20   |
+-----------------+-------------+-------------+
V tabelarnem delu pod 4. Ostali stroški programa (samo na prvih treh stopnjah)
V tabeli 4.1. se doda:
+--------------+----------+----------+---------+
|Bowling    |  100  |  100  |  100  |
+--------------+----------+----------+---------+
|Lokostrelstvo |   –  |  –   |  200  |
+--------------+----------+----------+---------+
V tabeli 4.2. se doda:
+--------------+----------+----------+---------+
|Bowling    |  150  |  150  |  150  |
+--------------+----------+----------+---------+
|Lokostrelstvo |  150  |  150  |  150  |
+--------------+----------+----------+---------+
V tabeli 4.3 se doda:
+--------------+----------+----------+---------+
|Bowling    |  50  |  50  |  50  |
+--------------+----------+----------+---------+
|Lokostrelstvo |  50  |  50  |  50  |
+--------------+----------+----------+---------+
V Prilogi II
V tabeli individualnih športnih panog se doda:
+--------------------+-------------------+
|– LOKOSTRELSTVO   |– BOWLING     |
+--------------------+-------------------+
Pri Prioriteti športnih panog se pod prioriteto »B« doda:
5. ODBOJKA
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0006/2008
Lendava, dne 12. marca 2015
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.