Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4382. Dopolnitev Statuta Občine Tolmin, stran 13998.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 161. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 11. seji dne 22. 12. 2015 sprejel
D O P O L N I T E V  S T A T U T A 
Občine Tolmin 
1. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
Ob upoštevanju nalog občine, ki so navedene v 11. členu, in določb Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti se Občina Tolmin registrira za opravljanje dejavnosti:
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave;
– 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.«.
2. člen 
Dopolnitev Statuta Občine Tolmin začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Tolmin, dne 23. decembra 2015
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.