Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4250. Odlok o priznanjih Občine Prebold na področju kulture, stran 13846.

  
Na podlagi 5. in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 11. redni seji 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Prebold na področju kulture 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Prebold na področju kulture ter ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen 
Priznanji Občine Prebold na področju kulture sta:
1. Plaketa Dr. Antona Schwaba in
2. Plaketa Janka Kača.
II. PLAKETA DR. ANTONA SCHWABA 
3. člen 
Plaketa je imenovana po Dr. Antonu Schwabu, ki se je rodil 7. januarja 1868 v Preboldu in je deloval kot skladatelj in zborovodja. Plaketo Dr. Antona Schwaba prejmejo posamezniki ali organizacije za posebno pomembna dejanja, pretekle dosežke, življenjsko delo, ob jubilejih ali drugem pomembnem dosežku, ki pomenijo prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju kulture v Občini Prebold, Republiki Sloveniji ali v mednarodnem okolju.
Plaketo Dr. Antona Schwaba podeli občina posameznikom ali organizacijam, ki delujejo v kulturi na področju glasbe, plesa, baleta, komponiranja in drugih podobnih dejavnosti.
III. PLAKETA JANKA KAČA 
4. člen 
Plaketa je imenovana po Janku Kaču, ki se je rodil 19. septembra 1891 v Latkovi vasi in je deloval kot pisatelj, urednik, novinar in hmeljar. Plaketo Janka Kača prejmejo posamezniki ali organizacije za posebno pomembna dejanja, pretekle dosežke, življenjsko delo, ob jubilejih ali drugem pomembnem dosežku, ki pomenijo prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju kulture v Občini Prebold, Republiki Sloveniji ali v mednarodnem okolju.
Plaketo Janka Kača podeli občina posameznikom ali organizacijam, ki delujejo v kulturi na področju gledališča, literature, likovne umetnosti in drugih podobnih dejavnosti.
IV. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 
5. člen 
Vsako leto podeli občina eno priznanje na področju kulture. Priznanje podeli ob Slovenskem kulturnem prazniku, naziv priznanja pa izbere glede na področje kulture, na katerem deluje nagrajenec.
Plaketo Dr. Antona Schwaba podeli občina za delovanje na področju glasbe, plesa, baleta, komponiranja in drugih podobnih dejavnosti, plaketo Janka Kača pa za delovanje na področju gledališča, literature, likovne umetnosti in drugih podobnih dejavnosti.
6. člen 
Občina Prebold podeljuje priznanja na področju kulture z javnim razpisom.
Razpis za podelitev priznanj Občine Prebold na področju kulture objavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju »komisija«).
Komisija pregleda prispele predloge, pripravi utemeljitev za podelitev priznanja in predlog posreduje občinskemu svetu v sprejem in potrditev. Komisija k pregledu vlog povabi zunanje strokovnjake s področja kulture.
Če je član komisije predlagan za prejem priznanja, ga komisija izloči iz odločanja o priznanjih.
V. RAZPIS O PODELITVI PRIZNANJ 
7. člen 
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– navedbo organa, ki podeljuje priznanje,
– navedbo, kdo je lahko predlagatelj,
– navedbo, katere podatke mora vsebovati predlog in
– rok za predložitev predlogov.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kandidatu.
8. člen 
Sredstva za priznanja zagotovi občina v proračunu. Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Prebold vodi občinska uprava.
VI. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2015
Prebold, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti