Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3932. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2016, stran 12646.

  
Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09, 45/10, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 8. redni seji dne 10. 12. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2016 17,08 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 14,82 EUR, stroški vodenja pa 2,26 EUR.
II. 
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 12,33 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine, znaša 4,75 EUR na efektivno uro.
III. 
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40% in znaša 23,91 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,26 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,65 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50% in znaša 25,62 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,49 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,13 EUR.
IV. 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje številka: 032-0002/2014-3/07 z dne 22. 12. 2014.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. 1. 2016.
Št. 032-0002/2014-8/12
Kozje, dne 10. decembra 2015
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.