Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

393. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o., stran 914.

Na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba (US), 82/13) – v nadaljevanju Zakon o gospodarskih družbah, 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13 – popr., 101/13) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o. (Uradni list RS, št. 120/05) se spremeni 6. člen tako, da se glasi:
»Kot organ ustanoviteljice v družbi, skupščina samostojno odloča o vprašanjih iz 505. člena Zakona o gospodarskih družbah in o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, s tem odlokom ali z drugim predpisom. Skupščino sestavljajo trije člani.
Predsednika in dva člana imenuje in razrešuje občinski svet ustanoviteljice, v skladu s svojim statutom. Mandat predstavnikov ustanoviteljice je vezan na mandat članov občinskega sveta. Novoizvoljeni občinski svet imenuje svoje predstavnike najkasneje v roku štirih mesecev po svoji konstitutivni seji. Mandat prejšnjih članov skupščine traja do konstitutivne seje novoimenovanih članov.
Skupščini predseduje predsednik, oziroma po njegovem pooblastilu eden izmed ostalih članov skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči vsi njeni člani. Skupščina odloča z navadno večino, pri čemer so vsi člani med seboj enakovredni.
O sklicu skupščine odloči njen predsednik. Skliče se z vabilom, skupaj s predlaganim dnevnim redom, najmanj 25 dni pred dnem zasedanja. Skupščina se lahko skliče tudi na drugačen način, če njeni člani s tem soglašajo. Natančneje se lahko način dela skupščine uredi v statutu oziroma poslovniku družbe.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 301-02/2005
Ajdovščina, dne 13. februarja 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti