Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3766. Odlok o razveljavitvi dela Odloka o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem«, stran 11591.

  
Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 8. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o razveljavitvi dela Odloka o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem«
1. člen 
S tem odlokom se razveljavi del Odloka o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem« (Uradni list RS, št. 28/99), in sicer območja z oznako S, P, K in V na zemljiščih parc. št. 973, 932/1, 924/5, 923/3, 924/6, 924/4, 923/2, 761/13, 761/10, 978/9, 761/16, 924/1 vse k.o. Rogatec.
2. člen 
Po začetku veljavnosti tega odloka se parcele, navedene v 1. členu tega odloka, urejajo na podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14, popr. 20/14).
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2015
Rogatec, dne 1. decembra 2015
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost