Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3030. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija, stran 8483.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 30. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Litija in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Litija z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
069030
069031
C 069020
Slap.-Jev.-Kres-Litija
C G2 108
15.539
V
3.617 Dol pri Ljubljani
2.
208010
208011
C G2 108
G2 108 – Zapodje – Hrib
C 263400
4.388
V
3.572 Moravče
3.
208020
208021
C R3 921
Klanec – Geoss
Z GEOSS
913
V
4.
208020
208022
O 208021
Geoss – Zapodje
C 208010
2.643
V
5.
208030
208031
C R3 921
Vače – Klenik
O 708131
853
V
6.
208040
208041
C R3 921
Vače – Podbukovje
C 480160
6.344
V
711 Zagorje ob Savi
7.
208050
208051
C 208060
Boltija – Vače
C R3 921
4.041
V
8.
208060
208061
C 208070
Ponoviče -Spodnji Hotič
C G2 108
3.546
V
9.
208070
208071
C G2 108
Litija – Sava
C G2 108
7.496
V
10.
208080
208081
C R2 416
Jeze – Zagorica-Breg
C G2 108
1.413
V
184 Šmartno pri Litiji
11.
208090
208091
C R2 416
Grbin-Pleskovec
C 208080
590
V
12.
208090
208092
C 208080
Plesk.-Grad. Laze-Jabla
C R2 417
1.041
V
2.186 Šmartno pri Litiji
13.
208100
208101
C 208090
Grad. Laze-Mamolj
O 708511
2.429
V
4.032 Šmartno pri Litiji
14.
208100
208102
O 708511
Mamolj-V.Preska
C R3 665
4.454
V
15.
208110
208111
C R3 665
Sopota-Polšnik-Pasjek
C G2 108
8.742
V
16.
208120
208121
C G2 108
Renke-Vodenik
O 708341
2.992
V
17.
208120
208122
O 708341
Vodenik-Preverg-Polšnik
C 208110
3.712
V
18.
208130
208131
C 208140
Čeplje-V.Preska
C R3 665
4.151
V
19.
208140
208141
C R3 665
Sopota-Dole-Brezo-Gabro
C R2 417
10.542
V
20.
208140
208142
C R2 417
R2 417-Brezje- R3 652
C R3 652
3.002
V
21.
208160
208161
C 208140
Kraje-Zavrh-Zagozd-Vaht
C 425310
2.297
V
22.
208170
208171
C R3 665
Murnov Graben
C 425310
2.219
V
23.
208190
208191
C R2 417
Javorski Pil-Gobnik-Mor
C R2 417
5.510
V
24.
208240
208241
C 208320
Litija-Šmartno
C R2 416
793
V
543 Šmartno pri Litiji
25.
208250
208251
C 208240
Litija-Zavrstnik
C R3 645
1.123
V
449 Šmartno pri Litiji
26.
208270
208271
C 213070
Beden-V.Vrh(Temelj)
O 710251
3.690
V
27.
208270
208272
O 710251
Veliki Vrh-Golišče
C 208280
2.304
V
28.
208280
208281
C G2 108
Kresnice
C 213070
615
V
29.
208280
208282
C 213070
Kresnice-Golišče-Jevnic
C 213070
10.436
V
30.
208280
208283
C 213070
Jevnica-Senožeti
C G2 108
472
V
118 Dol pri Ljubljani
31.
208290
208291
C 213030
Jevnica-Mala Štanga
O 709931
753
V
1.218 Ljubljana, 3.576 Šmartno pri Litiji
32.
208300
208301
C 426110
Poljane-Gabrsk.Gor-Mora
C 208190
4.182
V
2.068 Šmartno pri Litiji
33.
208310
208311
C R2 417
Cerovica-Bukovica-D.Brd
C 208100
1.486
V
3.708 Šmartno pri Litiji
34.
208820
208821
C 208040
Kunšt Mlin-Kobiljek-Sav
C 208070
3.582
V
35.
208900
208901
C 208120
LC 208120-Konjšica
Z CERKEV
1.591
V
36.
208910
208911
C R3 652
Tlaka-Krž. pri Čatežu
O 710904
2.937
V
37.
208920
208921
C G2 108
G2 108 – Zg. Hotič
C G2 108
1.222
V
38.
213030
213036
C 213040
Trebeljevo-Tuji Grm-Jev
C 208280
3.555
V
2.162 Ljubljana
39.
263400
263401
C R2 415
Moravče-Zgornje Ribče
C G2 108
1.088
V
5.520 Moravče
40.
263400
263402
C 263400
Zg. Ribče – Sp. Ribče
C G2 108
955
V
41.
263750
263751
C R2 415
Gora Pri Pečah – Klanec
C 208020
1.002
V
1.580 Moravče
42.
425220
425221
C R2 417
Migolica-G.Ravne
C R3 652
1.537
V
3.729 Mirna
43.
425300
425302
C 452310
Šentrupert-Draga-Dole
C 208140
5.294
V
4.700 Šentrupert
44.
425310
425313
C 425300
Ravne-Gradišče-Dole
C 208140
10.204
V
4.220 Šentrupert
45.
480170
480171
C 480160
Podkrnica – Sava
C 208070
354
V
4.679 Zagorje ob Savi
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Litija znaša 158.032 m (158,032 km).
5. člen
Lokalne ceste v Občini Litija razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
208320
208321
C G2 108
Ul.Mire Pregljeve-Grbin
C R2 416
802
V
2.
208330
208331
C G2 108
Nadvoz-Kidričeva-Graška
C 208340
1.876
V
3.
208340
208341
C 208330
Bevkova
C 208350
584
V
4.
208350
208351
C 208330
Predilniška – Graška
C G2 108
1.610
V
5.
208360
208361
C 213070
Trg Svobode-Valvazor.Tr
C 208320
326
V
6.
208370
208371
C 208320
Cesta Kom. Staneta
C R2 416
435
V
7.
208380
208381
C R2 416
Partizanska Pot
C 208240
758
V
Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Litija znaša 6.391 m (6,391 km).
– mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
208390
208391
C R2 416
Grbinska Cesta
Z HŠ 66A
199
V
2.
208400
208401
C R2 416
Ježa
C 208090
588
V
3.
208400
208402
C 208400
Močvirnice
C R2 416
260
V
4.
208410
208411
C R2 416
Ježa
C 208400
334
V
5.
208420
208421
C R2 416
Brodarska Ulica
C G2 108
313
V
6.
208420
208422
C 208420
Brodarska Ul. – Priklj.
C G2 108
71
V
7.
208420
208423
C 208370
CKS – Brodarska
C 208420
101
V
8.
208430
208431
C 208440
Ulica Solidarnosti
Z HŠ 1
114
V
9.
208440
208441
C 208370
Ulica Luke Svetca
C 208450
99
V
10.
208450
208451
C 208440
Maistrova Ulica
Z HŠ 3
194
V
11.
208460
208461
C 208240
Sitarjevška Cesta
C 208250
438
V
12.
208470
208471
C 208360
Frtica I
C 208320
118
V
13.
208470
208472
C 208470
Frtica II
C 208240
249
V
14.
208480
208481
C 208070
Trg Na Stavbah I
C 208070
420
V
15.
208480
208482
C 208480
Trg Na Stavbah II
C 208480
173
V
16.
208490
208491
C 208480
Parmova Ulica
C 208500
171
V
17.
208500
208501
C G2 108
Cankarjeva Ulica
Z HŠ 4
196
V
18.
208500
208502
C 208500
Cankarjeva Ul. – Priklj
C G2 108
33
V
19.
208510
208511
C 208330
Cesta Zasavskega Bat.I
C 208510
369
V
20.
208510
208512
C 208330
Cesta Zasavskega Bat.II
Z PREDIL
304
V
21.
208520
208521
C 208580
Vegova Ulica
C 208330
152
V
22.
208530
208531
C 208580
Gubčeva Ulica I
C 208570
185
V
23.
208540
208541
C 208580
Badjurova Ulica
C 208570
161
V
24.
208550
208551
C 208580
Loška Ulica
C 208570
172
V
25.
208560
208561
C 208580
Prečna Ulica
C 208570
292
V
26.
208570
208571
C 208330
Na Dobravi
C 208550
233
V
27.
208580
208581
C 208330
Prisojna Ulica
C 208550
331
V
28.
208590
208591
C 208340
Grumova Ulica
C 208600
205
V
29.
208600
208601
C 208330
Marokova Pot I
C 208340
217
V
30.
208600
208602
C 208340
Marokova Pot II
C 208350
462
V
31.
208610
208611
C 208330
Prvomajska Ulica
Z HŠ 3
185
V
32.
208620
208621
C 208330
Ulica Dušana Kvedra
C 208340
375
V
33.
208620
208622
C 208630
Ulica D.Kvedra-Povezava
C 208620
102
V
34.
208630
208631
C 208350
Predilniška Ulica
C 208600
279
V
35.
208630
208632
C 208640
Predilniška Ul-Povezava
C 208630
84
V
36.
208640
208641
C 208350
Topilniška Ulica
C 208350
148
V
37.
208650
208651
C 208600
Na Gričku
Z HŠ 7
87
V
38.
208660
208661
C 208600
Naselje 25. maja I
C 208600
170
V
39.
208660
208662
C 208660
Naselje 25. maja II
C 208600
155
V
40.
208660
208665
C 208600
Naselje 25. maja V
O 708002
88
V
41.
208670
208672
C 208330
Graška Cesta (Zajc)
C 208330
327
V
42.
208680
208681
C 208380
Ulica Bratov Poglajen I
C 208380
231
V
43.
208680
208682
C 208380
Ulica Brat. Poglajen II
Z HŠ 23
100
V
44.
208680
208683
C 208380
Partizanska Pot I
Z HŠ 54A
162
V
45.
208680
208684
C 208380
Partizanska Pot II
C 208320
296
V
46.
208700
208701
C 208510
Predilnica-Praprošče
Z ŽEL.P.
631
V
47.
208830
208831
C G2 108
Jerebova Ul
C 208360
99
V
48.
208840
208841
C 208340
Proti Šoli
Z ŠOLA
178
V
Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Litija znaša 10.851 m (10,851 km).
6. člen
Javne poti (JP) v Občini Litija, v naseljih občine in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Vrsta prometa
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
569530
569531
C 069030
Slapničar
C 069030
205
V
1.196 Dol pri Ljubljani
2.
708000
708001
C 208660
Naselje 25. maja III
Z HŠ 14
61
V
3.
708000
708002
C 208660
Naselje 25. maja IV
Z HŠ 13
45
V
4.
708010
708011
C 263400
LC263400-Smrk.-LC263400
Z HŠ 31
284
V
5.
708020
708021
C 263400
Sp.Ribče-Zg.Prekar
C 208010
890
V
1.500 Moravče
6.
708030
708031
C 208920
Zg.Hotič-Ravne
C 208010
388
V
7.
708030
708032
O 708031
Zg. Hotič
Z HŠ 2E
283
V
8.
708040
708042
C 208920
Zg. Hotič – Vajdič
Z HŠ 42
88
V
9.
708040
708043
C 208920
Varna pot Zg.-Sp. Hotič
O 708051
736
P
10.
708040
708044
C 208920
Zgornji Hotič 11B
Z HŠ 11B
177
V
11.
708040
708045
O 708044
Zgornji Hotič 10D
Z HŠ 10D
184
V
12.
708050
708051
C G2 108
Sp. Hotič-Bitiče-Jesenj
C 208010
3.296
V
13.
708050
708052
O 708051
Sp. Hotič
Z HŠ 45
164
V
14.
708050
708053
O 708051
Bitiče
Z HŠ 3
141
V
15.
708050
708054
C RT 921
Sp. Hotič – Gradišek
Z NH
240
V
16.
708060
708061
C 208060
LC 208060 – Krhličje
C 208060
665
V
17.
708070
708071
C 208060
LC 208060 – Konj
Z HŠ 7
719
V
18.
708080
708081
C 208020
Klanec – Sela
C 208020
1.834
V
19.
708080
708082
O 708081
Klanec – Sp. Slivna
C 208020
428
V
20.
708090
708091
C 208020
Sp. Slivna – Zg. Slivna
Z HŠ 19
1.878
V
21.
708100
708101
C 263750
LC 263750-Strmca-Tr 921
C R3 921
1.066
V
22.
708110
708111
C R3 921
R3 921-Mačkov
C R3 921
602
V
23.
708110
708112
C R3 921
R3 921-C 263750
C 263750
623
V
24.
708120
708121
C R3 921
Vače-Lošce(Spodaj)
Z HŠ 49
967
V
25.
708120
708122
O 708121
Vače-Lošce(Zgoraj)
Z HŠ 86E
287
V
26.
708120
708123
C R3 921
Vače 1
O 708121
71
V
27.
708120
708124
O 708123
Vače 2
Z HŠ 36
116
V
28.
708120
708125
O 708124
Vače 3
Z p.99/8
50
V
29.
708130
708131
C 208040
Hrastje-Klenik
C 208030
1.469
V
30.
708130
708132
C 208030
Klenik-Vovše
Z HŠ 6
3.675
V
31.
708130
708133
C 208030
Vače 48a
Z HŠ 48A
182
V
32.
708140
708141
C 208040
Sp.Laze-Zg.Laze
Z HŠ 13
864
V
33.
708150
708151
C R3 921
Tr 921 -Tolsti Vrh
Z HŠ 12
1.406
V
34.
708150
708152
O 708151
Globodol
Z HŠ 85
688
V
35.
708160
708161
C 208070
Mačkovina-Cirkuše-Potok
C 208040
4.851
V
36.
708170
708171
O 708161
JP 708160 – Boltija
C 208050
914
V
37.
708180
708181
O 708161
Zajc
Z GC
507
V
38.
708180
708182
O 708181
Cirkuše- Zakrajšek
Z HŠ 23
2.267
V
39.
708190
708191
O 708161
Zahrib – Kobiljek
C 208820
701
V
40.
708200
708201
C 208070
Žel.postaja Sava
C 208070
210
V
41.
708210
708211
C 208040
LC 208040 – Široka Set
Z CERKEV
935
V
42.
708210
708212
C 208040
Podbukovje pri Vačah 8
Z HŠ 8
175
V
43.
708220
708221
C R3 921
Vače – Novo Naselje
C R3 921
390
V
44.
708220
708222
O 708221
Vače-Novo naselje
Z NH
175
V
45.
708220
708223
C R3 921
Vače vezna
C 208040
94
V
46.
708230
708231
C 208040
LC 208040 – Praprotnik
Z HŠ 15
190
V
47.
708240
708241
C 208070
LC 208070 – Grad Ponovi
Z GRAD
314
V
48.
708250
708251
C 208070
LC 208070-LC 208050
C 208050
1.319
V
49.
708260
708261
C 208070
LC 208070-Tori
Z HŠ 4
301
V
50.
708260
708262
C 208070
V Vasi
Z HŠ 17B
214
V
51.
708270
708271
O 708501
708501-Grčan
Z NH
2.371
V
52.
708280
708281
C 208080
Breg – Tenetiše
C 208090
1.042
V
53.
708280
708282
O 708281
Novo naselje Breg
Z HŠ 27F
275
V
54.
708280
708283
O 708281
Tenetiše 1
Z HŠ 12
207
V
55.
708280
708284
O 708281
Tenetiše 2
C 208090
430
V
56.
708290
708291
C G2 108
G2 108-Trinkavs-Ognišar
O 708501
5.338
V
57.
708300
708301
C G2 108
Sp. Log I
C G2 108
477
V
58.
708300
708302
O 708301
Sp. Log II
Z GC
286
V
59.
708310
708311
C G2 108
Renke – Kleviše
C 208110
2.383
V
60.
708320
708321
O 708311
St. Laze-Šumnik-Polšnik
C 208110
2.548
V
61.
708330
708331
C 208120
Smrekar -Ravne
Z HŠ 1
1.694
V
62.
708340
708341
C 208120
Vodenik-Ravne
O 708331
934
V
63.
708340
708342
C 208120
Vodenik-odcep Ubar
Z GC
249
V
64.
708360
708361
O 710321
Prevalca-Vrdjan
Z HŠ 30
2.471
V
65.
708370
708371
C 708360
Vrdjan-Meja-Rodež
Z GC
911
V
66.
708380
708381
O 710321
Preval-Vrtače-Sp.Šklend
Z HŠ 26
3.088
V
67.
708390
708392
C 208900
Konjšica-Dolanc-Kraje
O 708381
3.935
V
68.
708390
708393
O 708392
Odcep Dolanc
Z HŠ 35
575
V
69.
708400
708401
C 208070
Sava – Leše
Z HŠ 12
3.283
V
70.
708410
708411
C 208120
Sušje-Gričar
O 981091
2.417
V
71.
708420
708421
O 708411
Sušje-Stranski Vrh
O 708441
1.225
V
72.
708430
708431
O 708441
L.Koča-Koprivnik-Sušje
Z HŠ 34A
614
V
73.
708440
708441
C 208110
Polšnik-St.Vrh-Padež
C 480140
3.378
V
236 Zagorje ob Savi
74.
708450
708451
C 208110
LC 208110-Glinjek
Z HŠ 1
584
V
75.
708460
708461
C R3 665
Sopota-Borovak-V.Preska
C 208130
1.764
V
76.
708470
708471
C R3 665
V. Peska-Zglavnica
Z HŠ 12
1.934
V
77.
708480
708481
C 208100
Savšek-Slop
C 208110
2.143
V
78.
708480
708482
C 208100
LC 208100-JP 708480
O 708481
687
V
79.
708490
708491
C 208100
Prelesje
Z HŠ 7
289
V
80.
708500
708501
C 208100
Zg.Mamolj-Ognišar
O 708291
2.424
V
81.
708510
708511
C 208100
Sp.Mamolj
Z HŠ 2
845
V
82.
708520
708521
C 208110
Polšnik-Seruč-Pasjek
C 208110
5.289
V
83.
708520
708522
O 708521
Mamolj
Z HŠ 29
446
V
84.
708530
708531
C 208110
Tepe-Žamboh
C 208110
947
V
85.
708540
708541
C 208110
Fele
Z HŠ 2
309
V
86.
708550
708551
C R3 665
R3 665 – Kovaček
Z HŠ 2
1.117
V
87.
708560
708561
C 208120
Preveg-Gričar
Z HŠ 6
483
V
88.
708570
708571
C 208110
Polšnik-Dolar
Z HŠ 20
331
V
89.
708580
708581
C 425310
Prelesj-Dobje-JP 708590
O 708591
1.937
V
90.
708590
708591
C 425310
Prelesje-Ježevec-Meja O
C 425310
2.653
V
1.186 Šentrupert
91.
708620
708621
C 425310
Podstr.-Javorje-Gradišč
C 425310
3.927
V
92.
708620
708622
O 708621
Javorje
Z HŠ 13
259
V
93.
708630
708631
O 708621
JP 708620-Sadež
Z HŠ 23
875
V
94.
708630
708632
O 708621
JP 708620-HŠ 22
Z HŠ 22
579
V
95.
708640
708641
O 708621
JP 708620-Gorenc
Z HŠ 14
506
V
96.
708650
708651
O 708621
JP 708620-Mlake
Z HŠ 19
1.166
V
97.
708660
708661
O 708651
JP 708620-Mlake(Zgoraj)
Z HŠ 20
303
V
98.
708670
708671
C 425310
LC 425310-Bobneči Vrh
Z HŠ 8
1.804
V
99.
708680
708681
C 425310
LC 425310-Predlog
Z HŠ 6
517
V
100.
708690
708691
C 425310
Radgonica-Selšek
Z HŠ 6
917
V
101.
708700
708701
C R3 665
Radgonica-Sopota
Z GC
1.366
V
102.
708710
708711
C R3 665
R3 665-Lamovje
Z HŠ 7
631
V
103.
708720
708721
C 208170
M.Graben-Ramovš-Dobovic
C 425310
1.947
V
104.
708730
708731
C 425310
LC 425310-Borje
Z CERKEV
344
V
105.
708740
708741
C 425310
LC 425310-Božičev Mlin
O 708752
1.659
V
106.
708750
708751
C 425310
LC 425310-Berin
Z HŠ 8
768
V
107.
708750
708752
O 708751
Berin-LC208140
C 425310
864
V
108.
708760
708761
O 708752
JP708750-L.Koč-LC208140
C 425310
564
V
109.
708760
708762
C 208140
LC 208140-Sp.Jelenje
Z HŠ 31
526
V
110.
708770
708771
C 425300
Dole-Suhadole-Selce
C 425300
2.607
V
111.
708770
708772
O 708771
Rogovila-Slavina
Z HŠ 4
458
V
112.
708770
708773
C 425300
LC-Rogovila
O 708771
326
V
113.
708770
708774
O 708771
Odcep Gradišče
Z MLAKA
294
V
114.
708780
708781
C 425300
Dole-Brdo
Z HŠ 9
2.573
V
115.
708790
708791
C 425300
LC 425300-Hude Ravne
Z HŠ 5
902
V
116.
708790
708792
O 708791
Hude Ravne
Z HŠ 8
110
V
117.
708810
708811
C 208140
Dole-Prevale
Z HŠ 2
2.424
V
118.
708810
708812
O 708811
Pasji vrh
Z HŠ 17
92
V
119.
708820
708821
C 208140
Pipančkov Mlin
Z MLIN
1.000
V
120.
708830
708831
C 208130
Križe-V.Goba-Fajdiga
C R3 665
3.140
V
121.
708840
708841
O 708831
V.Goba-Gadnje-Javo-Pil
C R2 417
3.670
V
122.
708840
708842
O 708831
Velika Goba
Z HŠ 2A
113
V
123.
708850
708851
C 208130
M. Goba
Z HŠ 8
764
V
124.
708860
708861
C 208130
Preženjske Njive-Bistri
Z HŠ 6
1.189
V
125.
708870
708871
O 708881
Bistrica-G.Jelenje-Kraj
C 208140
3.677
V
126.
708880
708881
C 208140
LC 208140-Bistrica
Z HŠ 8
1.639
V
127.
708890
708891
C 208140
Sp.Jelenje-G.Jelenje
O 708871
1.625
V
128.
708890
708892
O 708871
G.Jelenje-D.cesta
C R3 665
872
V
129.
708890
708893
O 708891
Sp. Jelenje
O 708891
183
V
130.
708900
708901
C 208140
Dole-Kal
C 425310
232
V
131.
708900
708902
C 208140
Dole KGZ
C 208140
204
V
132.
708910
708911
C R3 665
Ljubež
Z HŠ 4
626
V
133.
708930
708931
O 708941
Kamni Vrh
C 208300
2.004
V
134.
708930
708932
O 708931
Gobnik 2
Z HŠ 24
884
V
135.
708940
708941
C 208190
Cerkno-Laze-Gobnik
Z HŠ 3
1.654
V
136.
708950
708951
C 208300
Gabrje-Gora
Z HŠ 2
1.180
V
137.
708950
708952
O 708951
Gabrska Gora
C 208300
1.530
V
138.
708950
708953
C 208300
Kobile
O 708952
320
V
139.
708960
708961
C R3 652
Rs 652-Dule
Z HŠ 4
555
V
140.
708970
708971
C R3 652
Tlaka-Gabrovka I
C R2 417
2.824
V
141.
708970
708972
O 708971
Tlaka-Gabrovka II
O 709091
955
V
142.
708990
708991
C 208140
Kumpolje
Z HŠ 5
657
V
143.
709000
709001
C 208330
Kidričeva-Praprošče
Z HŠ 15
692
V
144.
709000
709002
O 709001
Odcep Proti Hš 1
Z HŠ 1
192
V
145.
709010
709011
C 425220
LC 425220-G. Ravne
Z HŠ 5
457
V
146.
709020
709021
C R2 417
Tihaboj-Brglez
Z HŠ 6
1.649
V
147.
709020
709022
C R2 417
Tihaboj 1
O 709021
132
V
148.
709020
709023
O 709022
Tihaboj 2
Z HŠ 23
108
V
149.
709020
709024
O 709022
Tihaboj 3
Z NH
86
V
150.
709030
709031
C R2 417
R2 417-Pečice
Z HŠ 8
1.070
V
151.
709040
709041
C R2 417
Tihaboj-Lukovec-Brinje
Z HŠ 11
1.350
V
152.
709040
709042
C R2 417
Odcep Tihaboj
Z KOZOL.
170
V
153.
709040
709043
O 709041
Odcep Lukovec
Z HŠ 5
98
V
154.
709040
709044
C R2 417
Tihaboj
Z HŠ 3
374
V
155.
709050
709051
C 208140
Simončič-Gabrovka
C R2 417
873
V
156.
709060
709061
C R2 417
R2 417-Korošec
Z HŠ 12
407
V
157.
709060
709062
O 709061
Gabrovka-Orešje
C 208140
652
V
158.
709060
709063
C 208140
Gabrovka 51
Z HŠ 51
256
V
159.
709060
709064
O 709063
Gabrovka 76-Gabrovka 71
C 208140
405
V
160.
709070
709071
C 208140
Brez-Sp.Vodice
O 709081
329
V
161.
709070
709072
O 709081
Vodice-Roje-Klanec
C R2 417
4.384
V
162.
709070
709073
O 709072
Vodice
Z HŠ 11
285
V
163.
709070
709074
C R2 417
Klanec
Z HŠ 5
95
V
164.
709070
709075
O 709072
Podpeč pod Skalo
O 709121
1.005
V
165.
709080
709081
C 208140
M. Gor-Zg.Vodice-V.Goba
O 708831
4.033
V
166.
709080
709082
O 709081
Babja d.-Gabrovka
Z PRESAD
1.180
V
167.
709090
709091
C R2 417
Gabrovka-Mimo Blokov
C R2 417
453
V
168.
709090
709092
O 709091
Gabrovka-Odc.Pri Blokih
C R2 417
60
V
169.
709100
709101
C R2 417
Moravška Gora
C R2 417
1.318
V
170.
709110
709111
O 709072
Roje-Moravče
O 709121
545
V
171.
709110
709112
O 709072
Ozalj-Zg.njive-Roje
O 709111
488
V
172.
709120
709121
C R2 417
Moravče-Podpeč
Z HŠ 3
3.058
V
173.
709130
709131
O 709121
Hohovica-Štorovje
C R2 417
1.003
V
174.
709140
709141
C R2 417
Štorovje
Z HŠ 94
552
V
175.
709150
709151
C 208190
LC 208190-N. Gora-Gobni
C 208190
2.430
V
176.
709150
709152
C 208190
Nova Gora
O 709151
754
V
177.
709260
709261
C 208210
Preska-Grmada-Cerovec
C 208190
605
V
2.374 Šmartno pri Litiji
178.
709710
709711
C 208260
Št.Poljane-Blaj-M.Štang
C 208290
2.587
V
2.161 Šmartno pri Litiji
179.
709820
709821
C R3 645
Zav-Šir.Hrib-Bedengrabe
C 208270
4.874
V
1.248 Šmartno pri Litiji
180.
709930
709931
C 208290
M.Štanga-Nace-LC 208290
C 208290
975
V
1.513 Šmartno pri Litiji
181.
709940
709941
O 709931
Mala Štanga-Golišče
C 208280
1.873
V
507 Šmartno pri Litiji
182.
709970
709971
C 208280
Naselje Golišče
C 208280
1.524
V
183.
709980
709981
C 213030
M.Dolga Noga-Jevnica
C 069030
2.814
V
184.
709980
709982
C 213030
Mala Dolga noga-Bitnic
Z HŠ 6
568
V
185.
709990
709991
C 069030
Kresniške Poljane
C 069030
901
V
186.
709990
709992
O 709991
K.poljane
Z HŠ 12B
204
V
187.
710010
710011
C 208280
Naselje Jevnica
Z HŠ 89
588
V
188.
710010
710012
O 710011
Jevnica-Mala Noga
O 709981
1.057
V
189.
710010
710013
O 710011
Jevnica-odcep
Z HŠ 69C
443
V
190.
710020
710021
C 208280
LC208280-Žel.Podh-Pošta
C 069030
336
V
191.
710030
710031
C 069030
Kresnice Mimo Blokov
C 069030
268
V
192.
710030
710032
C 069030
Kresnice Bloki
Z HŠ 92
61
V
193.
710040
710041
C 069030
Kresnice Zahodni Del
C 069030
379
V
194.
710050
710051
O 710041
LC 213070-Kos-Koncilja
Z HŠ 68
152
V
195.
710060
710061
C 208280
Zg.Kresni Vrh-Sp.Kres.V
C 069030
2.263
V
196.
710060
710062
O 710061
Zg.KresnI vrh-Sp.Kr.vrh
Z KRAŠNA
300
V
197.
710070
710071
C 069030
Srednji Kresniški Vrh
C 208280
1.755
V
198.
710080
710081
O 710061
JP710060-Tomši-JP710070
O 710071
707
V
199.
710090
710091
C 208280
Mimo Osnovne Šole
C 069030
807
V
200.
710090
710092
C 069030
Obvoznica Kresnice
Z TENIS
679
V
201.
710100
710101
C 069030
Trgovina-Vidic
O 710091
259
V
202.
710110
710111
O 710061
JP 710061 – Vodno Zajet
Z ZAJETJ
905
V
203.
710120
710121
C 208080
Breg Skozi Vas
C 708280
449
V
204.
710140
710141
C 208090
Gradiške Laze
Z HŠ 29
145
V
205.
710200
710201
C 069030
Podšentjur – Bajde
Z HŠ 16
1.352
V
206.
710210
710211
C 069030
Podšentjur – Kovkar
Z HŠ 17
1.227
V
207.
710220
710221
C 069030
Podšentjur-Cestnik
Z HŠ 4
910
V
208.
710230
710231
O 709821
JP 709820-Mahkovec
Z HŠ 3
475
V
209.
710240
710241
O 709821
JP 709820-Borštnar
Z HŠ 10
598
V
210.
710250
710251
C 208270
Temel – Zgonc
C 208270
1.217
V
211.
710260
710261
C 208270
Ostrež
Z HŠ 5
471
V
212.
710270
710271
C 208330
Litija-Zg.Log
C G2 108
1.142
V
213.
710290
710291
C 208700
Praprošče – Semenič
Z HŠ 21
548
V
214.
710310
710311
C R2 417
R2 417-Mizarstvo Gabrov
Z HŠ 9B
396
V
215.
710320
710321
C 208120
Vodenik-Prevalca-Podkum
C 480150
1.890
V
846 Zagorje ob Savi
216.
710330
710331
C 208530
Gubčeva Ulica II
Z HŠ 6
44
V
217.
710340
710341
C 208600
Naselje 25. maja VI
Z HŠ 33
45
V
218.
710340
710342
C 208340
Bevkova ulica-vrtec
Z VRTEC
127
V
219.
710400
710402
C 208280
Kresnice 1b
Z HŠ 117
170
V
220.
710400
710403
C 208280
Kresnice 1c
Z HŠ 128
128
V
221.
710400
710404
C 208280
M.vežica Kresnice
Z VEŽICA
177
V
222.
710400
710405
C 208280
Kresnice 122
Z HŠ 122
247
V
223.
710400
710406
C 208280
Kresnice 84
Z HŠ 84
37
V
224.
710400
710407
C 208280
Kresnice 116
Z HŠ 116
105
V
225.
710410
710411
C 208040
Lebek
Z HŠ 14
449
V
226.
710420
710421
C 208040
Potok pri Vačah
Z HŠ 5
159
V
227.
710430
710431
C 208190
Gobnik 1
Z HŠ 25A
417
V
228.
710430
710432
C 208190
Gornji Gobnik
Z HŠ 16
423
V
229.
710440
710441
C R2 417
Moravče
Z HŠ 18A
138
V
230.
710450
710451
C 208140
Brezovo 1
Z HŠ 10
141
V
231.
710450
710452
C 208140
Brezovo 2
Z HŠ 19
147
V
232.
710450
710453
O 709081
Brezovo 41
Z HŠ 41
201
V
233.
710460
710461
C 425310
Radgonica
C 425310
292
V
234.
710470
710471
C 208280
Roškov vrh
Z HŠ 53
385
V
235.
710480
710481
C 208280
Žumberger
Z HŠ 87
334
V
236.
710490
710491
C 208280
Golišče
C 208280
344
V
237.
710500
710501
C G2 108
Vernek 1
Z HŠ 5A
100
V
238.
710500
710502
C G2 108
Vernek 2
Z HŠ 2
122
V
239.
710510
710511
C R3 921
Vače-pokopališče
Z POKOPA
104
V
240.
710510
710512
C R3 921
Vače-zajetje
Z ZAJETJ
190
V
241.
710520
710521
C 208110
Zgornje Tepe 1
Z HŠ 57
459
V
242.
710520
710522
O 710521
Zgornje Tepe 2
Z HŠ 62
249
V
243.
710530
710531
C G2 108
Zgornji Log II
Z HŠ 4
98
V
244.
710710
710711
C 208360
Pokopališka Pot I
C 208240
550
V
245.
710710
710712
O 710711
Pokopališka Pot II
C 208250
103
V
246.
710730
710731
C 208360
Rudarska Ul
O 710711
103
V
247.
710900
710901
O 710904
Kržišče pri Čatežu 3
Z HŠ 3
238
V
248.
710900
710902
C 208910
Čateška Gora-Križišče
Z RAZCEP
366
V
249.
710900
710903
C 208910
Čateška gora
Z HŠ 9
812
V
250.
710900
710904
C 208910
Kržišče
Z NH
93
V
251.
710910
710911
C 208380
Partizanska pot 10
Z HŠ 10
105
V
252.
710920
710921
C 208010
Jesenje
Z HŠ 9A
199
V
253.
710930
710931
C 208250
Podsitarjevec
Z HŠ 46
106
V
254.
710940
710941
C 208190
Dolenji Gobnik
Z HŠ 1A
410
V
255.
710950
710951
C 208020
Ušenišč.-Cv.-Vrt-M.Sela
Z HŠ 5B
737
V
256.
710960
710961
C G2 108
Čistilna naprava
Z ČN
169
V
257.
764080
764081
C 208010
Dešen-Dašnik
C G2 108
152
V
2.085 Moravče
258.
764210
764211
C 263800
Zg.Gora-Meja-Sp.Slivna
C 208020
828
V
792 Moravče
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Litija znaša 243.897 m (243,897 km).
7. člen
Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Litija znaša 419.171 m (419,171 km).
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2015-187(597) z dne 7. 9. 2015.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija (Uradni list RS, št. 75/08) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija (Uradni list RS, št. 107/11).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-1/2015
Litija, dne 5. oktobra 2015
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost