Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3026. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015, stran 8472.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 8. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Dobrepolje za leto 2015.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini do 35.154,51 € se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic, ki jih je povzročila poplava v letu 2014 na javni prometni infrastrukturi v celotni višini.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega računa proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2015
Videm, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost