Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2942. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8290.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 5. seji dne 22. 9. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 1745/5 k.o. 1992 – Horjul (ID 6479146)
– parc.št. 1745/7 k.o. 1992 – Horjul (ID 6479148)
– parc.št. 1659/11 k.o. 1991 – Vrzdenec (ID 6463664)
– parc.št. 1670/3 k.o. 1991 – Vrzdenec (ID 5902027)
– parc.št. 1659/2 k.o. 1991 – Vrzdenec (ID 5901989)
– parc.št. 1678/5 k.o. 1991 – Vrzdenec (ID 6463653).
II
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000.
III
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0208/2015-1
Horjul, dne 28. septembra 2015
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina