Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015

Kazalo

2814. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015, stran 7885.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12), 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15) je Občinski svet Občine Oplotnica na 4. redni seji dne 17. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Oplotnica.
2. člen
Za odpravo posledic naravnih nesreč neurja iz jesenskega obdobja leta 2014 ter iz poletnih neurij v letu 2015; za ureditev lokalnih cest in javnih poti, za sanacijo nastalih zemeljskih plazov, za interventna dela na cestni infrastrukturi, se dovoli poraba sredstev iz rezervnega sklada Občine Oplotnica za leto 2015 v višini 58.610 EUR.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4.5/2015
Oplotnica, dne 17. septembra 2015
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost