Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

243. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), stran 565.

Na podlagi 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 3. seji dne 28. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
1. člen
V besedilu 11. člena Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (Uradni list RS, št. 27/09, 23/10, 37/10, 50/13 v nadaljevanju: Odlok), se besedilo prve alineje prvega odstavka črta in nadomesti z besedilom: »– 1 predstavnik ustanovitelja,«.
2. člen
V besedilu prvega odstavka 12. člena Odloka se črta besedilo: »izmed članov sveta. Predstavnik sveta lahko opravlja funkcijo predstavnika sveta zavoda za čas svojega mandata v Svetu Mestne občine Kranj.«
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2015-1-(41/23)
Kranj, dne 28. januarja 2015
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost