Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2418. Odlok o spremembah Odloka o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec, stran 6838.

  
Na podlagi 18. in 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZRJM-1, Uradni list RS, št. 70/06), 1. in 2. člena Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95 in 35/01), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06), 105. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), v skladu s 3. in 5. členom Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13) ter 15. členom Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 109/10) je Občinski svet Občine Bovec na 2. izredni seji dne 23. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec (Uradni list RS, št. 60/07, 36/12).
2. člen
Četrti člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občina Bovec je lastnica parcel št. 1101, 1105, 1106/1, 1107/1, 1102/1, 1108/10, 1108/12, 1100 in 1106/2, ki je v 3.200 m2 v naravi urejeno asfaltirano parkirišče Dvor na lokaciji A-postaje Kaninskih žičnic. Znotraj tega parkirišča leži opremljeno avtodomsko postajališče v izmeri 420 m2, ki je namenjeno oskrbi avtodomskih turistov z vodo in elektriko ter izpustom sivih in črnih vod. Koristniki postajališča so dolžni plačati za storitve parkiranja z oskrbo po veljavnem ceniku, ki je Priloga 1 tega odloka in predvideva do 1-urno, do 12-urno, do 24-urno ter do 36-urno zadrževanje.
Kolikor avtodomski turisti želijo na parkirišču Dvor opraviti zgolj nujni počitek med vožnjo, jim je to omogočeno proti plačilu parkiranja po veljavnem ceniku, ki je Priloga 2 tega odloka, in predvideva do 12-urno zadrževanje. V tem primeru avtodom parkirajo na parkirišču Dvor izven oskrbnega dela avtodomskega postajališča po navodilih upravljavca.«
3. člen
Prvemu odstavku 6. člena se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Drug pooblaščen upravljavec lahko pobiranje parkirnine izvaja tudi z izdajanjem računov brez parkirnega avtomata.«
4. člen
Spremeni se druga alinea prvega odstavka 8. člena odloka tako, da se glasi:
»– voznik avtodoma, ki na oskrbnem in neoskrbnem delu Avtodomskega postajališča Dvor v vozilu nima na vidnem mestu pod prednjim vetrobranskim steklom nameščenega veljavnega parkirnega listka za čas možnega dovoljenega parkiranja v skladu z vrsto storitve, ki se je poslužuje.«
5. člen
Spremeni se obstoječa priloga tako, da se jo oštevilči kot Prilogo 1, naslov priloge ostaja enak:
»Priloga 1: Cenik parkiranja z oskrbo na Avtodomskem postajališču Dvor«.
Pod cenik v Prilogi 1 se dopiše pojasnilo:
»Za parkiranje z oskrbo je avtodom obvezno parkirati na za avtodome določen uvoz s priključki.«
6. člen
Prilogi 1 se doda Priloga 2, ki se glasi:
»Priloga 2: Cenik parkiranja brez oskrbe na Avtodomskem postajališču Dvor
Cenik
Vrsta storitve
EUR
Parkiranje brez oskrbe do 12 ur
3 EUR
Za parkiranje brez oskrbe je treba avtodom parkirati izven za avtodome določenega uvoza s priključki znotraj parkirišča Dvor na mesto, ki ga določi upravljavec. Za daljšo namestitev od 12 ur brez oskrbe se avtodomske turiste napoti k namestitvi v kampih z urejeno infrastrukturo, primerno potrebam avtodomov.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb z dnem veljavnosti sklenjene pogodbe o najemu in uporabi Avtodomskega postajališča Dvor Bovec.
Št. 007-09/2007
Bovec, dne 23. julija 2015
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.