Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2015 z dne 8. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2015 z dne 8. 6. 2015

Kazalo

1695. Sklep o spremembah Statuta Občine Osilnica, stran 4478.

  
Na podlagi 29., 50.c, 61., 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter v skladu z določbami Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) in 15. členom Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/28 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 5. redni seji dne 22. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o spremembah Statuta Občine Osilnica
1. člen
V Statutu Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) se v poglavju »Naloge občine« v 6. členu črta 5. točka.
Dosedanja šesta do dvanajsta točka postanejo peta do enajsta točka.
2. člen
V poglavju »Organi občine« se črta 6. točka – »Občinsko pravobranilstvo« in s tem 62. člen, ki opisuje občinsko pravobranilstvo.
Dosedanji 63. člen do 121. člen postanejo 62. člen do 120. člen.
3. člen
Spremembe Statuta Občine Osilnica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 900-0011/2015/5
Osilnica, dne 22. maja 2015
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost